Nei-fronten

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Tue, 19 Jan 1999 00:00:36 +0100

Et siste forsøk på en oppklaring om nei-siden og "halvrasister":

Min hensikt med min, kanskje noe ubetenksomme, bemerkning om
"halv-rasister" i Nei Til EU var å vise noe av bredden som er i fronten
mot EU. For samme hvor lite vi liker det, så er det stokk reaksjonære
folk som også mener at Norge ikke bør være med i EU.

Personlig kjenner jeg ingen halv-rasister i NTEU. Men i forbindelse med
Bergen NTEUs årsmøte nå i høst, fikk jeg klar beskjed av en person som
har vært med i lokallaget siden før EU-avstemningen om å stemme på én av
to lederkandidater, fordi den andre var støttet av folk som var, jeg
tror betegnelsen som ble brukt var, halv-rasister. Kan hende tok
vedkommende feil. Kan hende sa vedkommende dette for å fremme sin
lederkandidat. Og i så tilfelle, trekker jeg tilbake min påstand. Men
min personlige erfaring med vedkommende, er at vedkommende er et dyktig
organisasjonsmenneske med god erfaring. Så jeg tok det for god fisk.

Til spørsmålet om Vidar Kleppe. Jeg har ikke hevdet at han er medlem av
Nei Til EU. Men han er en motstander, og dermed en del av den reelle
nei-fronten (tilsvarende i Danmark, er jo nettopp Dansk Folkeparti og
Enhedslisten de eneste nei-partiene i Folketinget). Jeg ville derfor bli
overasket om ikke en eneste person ble med i NTEU på grunn av folk som
ham. Men det blir bare spekulasjoner, og jeg innrømmer å ha uttrykt meg
noe klossete.

Men jeg ønsker på ingen måte å sverte NTEU, om noen har oppfattet det
slik. NTEU er en nødvendig organisasjon å opprettholde og styrke. NTEU
har videre vist seg som en drivkraft i antirasistiske spørsmål, som i
forhold til Schengen-avtalen. NTEU har et helt klart standpunkt i
forhold til rasisme. Når jeg har brukt begrepet "halvrasister" har jeg
kun benyttet det om enkeltpersoner jeg selv har fått, riktignok
annenhånds, informasjon om at kan kalles det. Men som sagt stoler jeg på
de jeg har hørt det fra. Det er imidlertid ikke organisasjonen det
dreier seg om.

Til slutt noe om begrepet "halv-rasister". Dette er et ekstremt tøyelig
begrep, og muligens legger jeg noe annet i det enn andre. Jeg ser for
eksempel flere sentrale FrP-folk som halv-rasister, uten at de er
rasister av typen Jack-Erik Kjuus. Det er et uklart begrep, og jeg burde
kanskje brukt et annet ord (har noen noe forslag?).

Jeg håper dette kan være oppklarende, og jeg beklager min noe grove
språkbruk. Men "teorien min" (hvis man kan kalle den det) står jeg
fremdeles på, og håper jeg jeg har gjort litt klarere her.

---
Mathias