Re: den multinasjonale oljeindustriens motstand mot

Bruce Taylor (Bruce.Taylor@hedb.uib.no)
Mon, 18 Jan 1999 16:02:26 +0100

Kanskje Esso også tenker at jo lenger før den første vellykket
CO2 injesering, jo større lønsomhet.

Bruce

>Date: Sun, 17 Jan 1999 17:37:51 +0100 (MET)
>From: Karsten Vedel Johansen <kvjohans@online.no>
>Subject: den multinasjonale oljeindustriens motstand mot
> miljøhensyn
>
>Esso som er et av verdens mektigste multinasjonale selskaper seiler opp som
>en viktig støttespiller for Arbeiderpartiets kamp for mer CO2-forurensing
>fra Norge (eller er det omvendt?), jvf. følgende fra Aftenposten:
>
>
> Esso-skepsis
> Det er flere forhold som gjør at usikkerheten har økt
>betydelig rundt Hydros
> gasskraftplaner siden lanseringen.
> Esso, som er medeier sammen med blant andre Hydro i det
>planlagte
> Granefeltet, ønsker ikke at CO2 skal injiseres i dette
>feltet, som er valgt på grunn
> av fysisk nærhet til det planlagte kraftverket. Det har
>Hydro forutsatt for å kunne
> håndtere CO2 som fjernes i forkant av gasskraftprosessen.
> Hydro sliter økonomisk, og må vurdere nøye hvor selskapet
>skal investere. Det
> kan ramme både gasskraftprosjektet og Grane-utbyggingen.
> Samtidig viser det seg at gasskraftprosjektet er blitt
>dyrere enn først antatt.
> Investeringsanslaget er nå på over 10 milliarder kroner.
>
> Skeptisk
> - Vi er meget skeptiske til å pumpe CO2 inn i det planlagte
>Granefeltet, sier
> informasjonsdirektør Per Schøyen i Esso.
>
> Når olje utvinnes, sprøytes vann eller gass ned for å
>opprettholde trykket
> ettersom oljen hentes opp fra havbunnen. Når det gjelder
>valget mellom vanlig
> vanninjisering og gassinjisering for å få ut mer olje fra
>feltet, mener Esso at
> CO2-injisering både blir betydelig dyrere og mindre
>fleksibelt. Dersom CO2 først
> er valgt, er det vanskelig å gå over til vann eller
>naturgass, blant annet fordi en
> rekke tekniske løsninger må tilpasses CO2.
>
> Esso frykter også at bruk av CO2 vil påvirke
>gassforekomstene i Granefeltet.
> Selskapet eier Granefeltet sammen med Hydro, Statoil og
>SDØE (statens direkte
> økonomiske engasjement i Nordsjøen).
>
> Hydro er operatør for feltet, men må avklare kjøp og salg
>av naturgass og CO2
> med sine samarbeidspartnere i Grane-lisensen. Signalet fra
>Esso er klart:
>
> - Vi ser ikke at Granefeltet kan betale for CO2-injeksjon.
>Det vil bli betydelige
> merkostnader ved utbyggingen for å få dette til, sier
Schøyen.
>
>Som vi ser: penger og profitt betyr alt, hensyn til miljøet og
>klimatrusselen intet. Som i bilindustrien og ellers. Ekstremt kortsiktige
>profittinteresser styrer ned i minste detalj når verdens mektigste treffer
>sine beslutninger. Esso foretrekker lav oljepris. Deres talerør
>Arbeiderpartiet (Høyre og Frp.) og de fleste norske journalister har
>forlengst innsett det.
>
>Vh. Karsten Johansen

Bruce Taylor Bruce.Taylor@hedb.uib.no
HF fakultetets EDB-seksjon Computing Section, Faculty of the Arts
Universitetet i Bergen
N-5007 Bergen NORWAY