Re: Halv-rasistar i Nei til EU?

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Mon, 18 Jan 1999 18:43:17 +0100

Lars Staurset skrev:
>
> Kva er vitsen med slike spark som dette? Nei til EU ønskjer ikkje
> kontakt med halv- eller heilrasistar, og har ved somme høve ekskludert
> medlemmer. Enten får Bismo dokumentere at det likevel finst
> halv-rasistar i Nei til EU, eller så får han la vere å skrive det.
>
Det er vanskelig å dokumentere at det finnes halv-rasister i Nei Til EU.
De vil selv neppe omtale seg som det. Og de er absolutt i mindretall.
Men de eksisterer, for eksempel her i Bergen. Og også her er de
heldigvis et bitte lite mindretall. Men i fronten Nei Til EU - spesifikt
- har de likevel en progressiv funksjon.
>
> For argumentasjonen hans er det neppe noko poeng i å sparke til NTEU:
> Han ønskjer vel ikkje at KK skal famne så vidt som han faktisk skriv
> her?
>
Jeg ønsker selvsagt ikke at Klassekampen skal skrive halv-rasistisk
stoff. Men jeg ønsker at avisa skal ha en EU-dekning som tilsier at også
folk med slike meninger kan lese avisa og få positivt utbytte av den.
For når jeg skriver halv-rasister, så mener jeg folk hvis argumentasjon
mot EU også går langt utover dette. Kan hende ordet "halv-rasister" er
et galt ord i denne sammenhengen, men det er folk i Nei Til EU som har
brunsmussede meninger. Så vidt meg bekjent er for eksempel Vidar Kleppe
EU-motstander. Og hans meninger kan man ha mang en mening om. Men jeg
har ihvertfall mine. Så får man kalle det hva man vil.

Håper dette oppklarer litt. Mitt poeng er ikke å sparke til Nei Til EU,
men å vise at det definitivt ikke bare er sosialister og kommunister som
er med der.

---
Mathias