Klassekampens utenriksdekning

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Mon, 18 Jan 1999 18:45:10 +0100

Det virker som om det er enighet blant flere om at Klassekampens dekning
av Europa må bedres. Personlig står jeg fremdeles på at årsaken til
dagens nivå er svak økonomi (jeg ser rett og slett ikke hvordan tre
utenriksreportere i det hele tatt kan klare å skrive alt det de klarer i
dag). Men det kan være jeg tar feil.

Men hvilken vinkling bør Europa-dekningen ha? Jeg tror det første og det
viktigste er å knytte seg opp til de kampene som foregår og de
progressive alliansene som skapes. Eksempler på dette kan være
Enhetsinitiativet i Sverige, nasjonal kamp i Nord-Irland eller
Baskerland eller bøndenes aksjoner i Frankrike. Man vil aldri kunne
skape en god dekning av de politiske strømningene som eksisterer uten
først å kjenne landenes politiske virkelighet.

Det sentrale i forhold til dekningene av de virkelige eller påståtte
venstrepartiene, må ta utgangspunkt i deres deltakelse i den folkelige
kampen. Dette avspeiles delvis ved deres valgoppslutning. Men bare
delvis. Arbeiderpartiet er fremdeles Norges største parti, uten at de
deltar i folks kamp. Jeg kan ikke si hvordan det er i Frankrike, hverken
når det gjelder trotskistene, eller Moskva-kommunistene, som jo sitter i
regjering. Den folkelige kampen må uansett fremdeles stå i sentrum.

Nettopp i den sammenhengen, må avisa være kritisk til partier hvis
*hovedsatsingsområde* er parlamentarisk arbeid. Det blir mye det samme
som i Norge - partier, personer eller organisasjoner som setter seg på
tvers av folkelige bevegelser må ikke bli de sentrale aktørene i avisas
spalter. Dersom partiene først er i en eller annen posisjon, er det
sentrale at de er der som en del av en eller annen form for folkelig
kamp. Det er her skillet går mellom f.eks. RV og SV. Og det samme må man
vektlegge utenlands. Om trotskistene er sentrale i folkelige kamper, ja
visst må de få spalteplass. Men dersom valgfremgangen bare er en
valgfremgang, slik for eksempel KrF gikk frem ved sist valg, mener jeg
det har lite i Klassekampen å gjøre.

Men skal man ikke diskutere de ulike teoriene og bevegelsenes styrker og
svakheter. Jo visst. Men jeg tror ikke Klassekampen kan være det riktige
forumet for dette. Ideologisk debatt på venstresiden, er for tiden
(dessverre) en sak som angår et lite fåtall personer. Men det finnes
også forumer for dette. Både Opprør, Friheten og Ny Tid er eksempler på
det. Jeg tror ikke Klassekampen bør være en hovedarena for slik. Folks
kamp må være hovedsaken, og det er det man må trekke erfaringene fra.

---
Mathias