Re: Halv-rasistar i Nei til EU?

Mette Borgen (tfborgen@online.no)
Mon, 18 Jan 1999 19:32:51 +0100

Mathias Bismo skrev:
> Det er vanskelig å dokumentere at det finnes halv-rasister i Nei Til EU.
> De vil selv neppe omtale seg som det. Og de er absolutt i mindretall.
> Men de eksisterer, for eksempel her i Bergen.

Dette kjenner ikke jeg noe til, jeg er aktiv i UmEU i Bergen og var på
NTEU-LM med Hordalandsdelegasjonen nå i høst.

> Jeg ønsker selvsagt ikke at Klassekampen skal skrive halv-rasistisk
> stoff.

Det er godt å høre! Men du ønsker at KK skal vinkle stoff på en annen måte
for å også gi rasister utbytte av EU-stoffet? Dette henger ikke sammen!

> Men jeg ønsker at avisa skal ha en EU-dekning som tilsier at også
> folk med slike meninger kan lese avisa og få positivt utbytte av den.

Etter min mening har KK en god EU-dekning som alle EU-motstandere kan få
positivt utbytte av, uansett... Jeg har i alle fall hatt mye glede av den i
arbeidet med Ungdom mot EU.

> Håper dette oppklarer litt. Mitt poeng er ikke å sparke til Nei Til EU,
> men å vise at det definitivt ikke bare er sosialister og kommunister som
> er med der.

Klart Nei Til EU består av mer enn kommunismer og sosialister. Det er en
bred allianse med folk fra flere politiske partier og bakgrunner. Men det
gir ikke grunn til å legitimere rasisme eller rasister. Det er
uakseptabelt, enkelt og greit!

Mette