den multinasjonale oljeindustriens motstand mot

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 17 Jan 1999 17:37:51 +0100 (MET)

Esso som er et av verdens mektigste multinasjonale selskaper seiler opp som
en viktig støttespiller for Arbeiderpartiets kamp for mer CO2-forurensing
fra Norge (eller er det omvendt?), jvf. følgende fra Aftenposten:

Esso-skepsis
Det er flere forhold som gjør at usikkerheten har økt
betydelig rundt Hydros
gasskraftplaner siden lanseringen.
Esso, som er medeier sammen med blant andre Hydro i det
planlagte
Granefeltet, ønsker ikke at CO2 skal injiseres i dette
feltet, som er valgt på grunn
av fysisk nærhet til det planlagte kraftverket. Det har
Hydro forutsatt for å kunne
håndtere CO2 som fjernes i forkant av gasskraftprosessen.
Hydro sliter økonomisk, og må vurdere nøye hvor selskapet
skal investere. Det
kan ramme både gasskraftprosjektet og Grane-utbyggingen.
Samtidig viser det seg at gasskraftprosjektet er blitt
dyrere enn først antatt.
Investeringsanslaget er nå på over 10 milliarder kroner.

Skeptisk
- Vi er meget skeptiske til å pumpe CO2 inn i det planlagte
Granefeltet, sier
informasjonsdirektør Per Schøyen i Esso.

Når olje utvinnes, sprøytes vann eller gass ned for å
opprettholde trykket
ettersom oljen hentes opp fra havbunnen. Når det gjelder
valget mellom vanlig
vanninjisering og gassinjisering for å få ut mer olje fra
feltet, mener Esso at
CO2-injisering både blir betydelig dyrere og mindre
fleksibelt. Dersom CO2 først
er valgt, er det vanskelig å gå over til vann eller
naturgass, blant annet fordi en
rekke tekniske løsninger må tilpasses CO2.

Esso frykter også at bruk av CO2 vil påvirke
gassforekomstene i Granefeltet.
Selskapet eier Granefeltet sammen med Hydro, Statoil og
SDØE (statens direkte
økonomiske engasjement i Nordsjøen).

Hydro er operatør for feltet, men må avklare kjøp og salg
av naturgass og CO2
med sine samarbeidspartnere i Grane-lisensen. Signalet fra
Esso er klart:

- Vi ser ikke at Granefeltet kan betale for CO2-injeksjon.
Det vil bli betydelige
merkostnader ved utbyggingen for å få dette til, sier Schøyen.

Som vi ser: penger og profitt betyr alt, hensyn til miljøet og
klimatrusselen intet. Som i bilindustrien og ellers. Ekstremt kortsiktige
profittinteresser styrer ned i minste detalj når verdens mektigste treffer
sine beslutninger. Esso foretrekker lav oljepris. Deres talerør
Arbeiderpartiet (Høyre og Frp.) og de fleste norske journalister har
forlengst innsett det.

Vh. Karsten Johansen