Halv-rasistar i Nei til EU? (var: KK og den norske maoismens langtrukne

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Mon, 18 Jan 1999 13:34:47 +0100

Mathias Bismo wrote:
> En viktig front her, er Nei Til EU, som bestå av alt
> fra halv-rasister via "bondesosialister" til kommunister. Derfor må også
> stoffutvalget være bredt.

Kva er vitsen med slike spark som dette? Nei til EU ønskjer ikkje
kontakt med halv- eller heilrasistar, og har ved somme høve ekskludert
medlemmer. Enten får Bismo dokumentere at det likevel finst
halv-rasistar i Nei til EU, eller så får han la vere å skrive det.

For argumentasjonen hans er det neppe noko poeng i å sparke til NTEU:
Han ønskjer vel ikkje at KK skal famne så vidt som han faktisk skriv
her?

Lars Staurset
AU-medlem i Møre og Romsdal NTEU

P.S.: Takk til KK for mykje og viktig EU-stoff den siste tida!