Re: KK og den norske maoismens langtrukne

Anders Ekeland (anders.ekeland@online.no)
Mon, 18 Jan 1999 06:52:17 +0100

Mathias,
KKs grunnleggende problem når det gjelder utenriksdekninga (som har mange
gode sider) er at den fortsatt foregår innafor et m-l perspektiv. Derfor
vil man aldri glede seg over den ikke-stalinistiske venstresidas
framganger, aldri analysere dens svake sider, dens teoretiske bidrag. Rett
og slett fordi man mener at de er reformister, trostskister eller noe i den
duren.

De gjenværende m-l partienes liv og levnet kan heller ikke skildres, da de
i så liten grad har lært av fortida (Stalin bra, Krustsjov dårlig), noen er
homo-fobe, ultra-sekteriske osv. KK kan ikke dekke de partiene der på noen
omfattende måte uten å bryte med dem politisk eller å skandalisere seg sjøl.

Dermed ender man opp med å ikke dekke venstresida grundig. Man tenderer
til å bli altfor lik den faktafylte dekninga i seriøse borgerlige aviser og
tidskrifter. Som sjølsagt er OK, som er mangelvare i Norge, men som lett
blir tungt, for fylt av detaljer.

Veldig typisk var dekninga av det siste valget i Frankrike i vår. De to
trotteorganisasjonene LO (Lutte Ovriere) og LCR (Ligue Communiste
Revolutionaire, FI-seksjonen) gikk bra fram. LO mest. Dette var utførlig
dekket i Liberation. KK derimot dekket de borgerlige, gaullistiske partiene
i **detalj**. Dette er ikke noe spørsmål om økonomi, men på innretning, på
fokus. Her ligger hunden begravet: Håper PMJ og Astor virkelg at LO og LCR
skal gjøre det godt? Nei. Leter de fortsatt etter en fransk m-l gruppe? Ja.

Vi får en test på dette nå til Europa-valget. Nylig meldte den franske
internasjonale sendinga at LO og LCR hadde fått 6% på galluppen foran
Europa-valgene. De tar stemmer i stor grad fra det Franske kommunistpartiet
- det er en veldig viktig utvikling. LCRs leder Alain Krivine ble
intervjuet av Radio France International (franskmennenes svar på BBC World
Service), såpass viktig er denne utviklinga. Når dukker den opp i KK?
Kommer PMJ da til å glede seg over det, håpe inderlig at felleslista mellom
LO og LCR gjør det virkelig bra?

Jeg er 100% overbevist om at hvis Peter M hadde sympatisert med den
ikke-stalinistiske venstresida, så hadde vi fått en helt annen dekning av
den internasjonale venstresida, inkl. restene av m-l bevegelsen.
Utenriksdekninga i KKs svakhet er ikke kvantitet - den er rett og slett
imponerende - men politisk innretning.

Vh
Anders Ekeland