Lensrekneskap 1606/07 for Sunnmøre.

Skipstoll

avskrift v. Ivar S. Ertesvåg,
Først lagt ut 15. mars 2004, sist endra 15. mars 2004.

Til historie/ættegransking    Heimesida

Hovudsida for lensrekneskapen (Sjå merknader om avskrifta der.) Før skipstollen kjem Bygselavgifter.


(4C-4) 
(fol.) 

Skibstold Oppeboritt Aff Udlendische
Skibbe Som er indkommitt wdi for^ne Sund-
mørsslen och indtagitt dieris Last fraa 
Anno j606 thendt j May och indtill
Aarsdagenn 1607

Regnitt huer dr som er Opeborit Wdj Thold for 33 ss Lb.

[v.marg:]
Tholdenn findis lige
saa att vere oppeborenn
fraa Philippi 1602 till
aarsdagen Ao 1603


[v.marg:] Rorstold ij dr
Skippr Jann Jannsenn Veinn Aff Hornn i Hollandt
indkomb medt Hanns schib Thenndt huide fos Vdj Øschog
haffnn Thenndt 5 May och Wdløb Denn 2 Junij
hanns schib Drectig paa 40 Lester Lasstenn Hanndt
Wdførde war
Saugdeller --- i\j^ct Thølter [v.marg:] xiii\j dr ix ss d 
Brendued --- xj faffne    [v.marg:] \j dr xj ss
Banndstager --- v^ct     [v.marg:] ii\j ss d
[16 dr 22,5 ss]

[v.marg:] Rorstold ij dr
Skippr Diderick Pels aff Horenn i Hollanndt
indkomb medt Hanns Skib Kallis Thenn Oranisbom
J Sekiffuell haffnn Thenndt 6 May Och Wdløb
Thennd 2 Junij Hanns schib Drectig Paa 40 Lester
Lasten handt Wdførde Waar
Saugdeller --- i\j^ct xv thylter [v.marg:] xv dr xxxij ss d
Brendued --- viij faffne 
[17 dr 32 ss]

[v.marg:] Roerstold 2 d j mk
Skipper Diderick Arisenn aff Engkysenn i Holland
indkomb medt hans schib Thennd Røde løffue i Sekiffuell
haffnn Thenndt 4 Jullij och Wdløb denn j Augustj. Hanns 
schib Drectig paa 45 Lester. Lastenn hand wdførde 
Waar
Saugbordt --- ij^ct Thylter [v.marg:] xviij dr xij ss d 
[20 dr 1 mk 12 ss]

(4C-5) 

[v.marg:] Rorstold ij dr
Skippr Petter Giertzenn Aff Amsterdamb ind
komb med hanns Skib Thendt Fløgendis hiort Vdj
Ørschog haffnn Thenndt 5 Jullj och Wdløb Thendt
3 Augustij Hanns Drectig paa 40 Lester Lasten handt
Wdførde waar
Saugbordt --- i\j^ct x Thylter [v.marg:] x\v dr iij ss 
Brenduedt --- viij faffne   [v.marg:] xxxij ss
[16,5 dr 35 ss]

[v.marg:] Rorstold iij mk d
Skipper Thamis Therpienn aff Dondij i Schottlandt
indkomb medt Hanns schib Thendt Suarte Hanne i
Langschibholloms haffnn Thendt 27 Jullij Och Vdløb
Thendt 20 Augustj. Hanns schib drectig paa 15 lester
Lastenn hanndt Wdførde Waar
Saugbord --- x Thølter   [v.marg:] Lx ss d
Bandstager --- ij^m    [v.marg:] x ss d
Brendued --- iiij faffne  [v.marg:] xvj ss d
[3 mk 86 ss = 1 dr 3 mk 20 ss]

[v.marg:] Rorsstold j dr
Skippr Jonn Birk aff Bergenn indkomb Medt hans
Schib Kaldis Gabriell Wdj Wognes haffn Thendt
29 Nouembris Och Vdløb denn 12 Januarij Hans
schib Drectige paa 20 Lester. Lastenn hand Vdførde War
Saugbord --- Lxx Thylter   [v.marg:] vj dr xxiiij ss d.
[7 dr 24 ss]

Summa Paa Ald for^ne
Skibstold er
Pendinge ---- \j ^ct xxx\j dr \j mk v\j ss d [80,5 dr 0,5 mk 5,5 ss dansk] 
[rett sum: 1/4 ss mindre]


[v.marg:]
Findes lige saa wdi
hossliggende Sund-
møers regenschabff
och Extraechtt thill
Indtegtt fraa Philippj
1606 till 1607 och
Kommer Konngl: Maiett:
aldenne tilbeste

[h.marg:]
Beløff
fraa Philippi 
1602 til 1603
vdi saa maade
j^ct xxvj dr j mk


Etter denne toll-lista kjem Sakefall

Hovudsida for lensrekneskapen