Lensrekneskap 1606/07 for Sunnmøre.

Bygselavgifter

Gardfesting, førstebygsel for kvar bygslar etter skipreide
Tredje års bygsel for kvar bygslar etter skipreide

avskrift v. Ivar S. Ertesvåg,
Først lagt ut 15. mars 2004, sist endra 15. mars 2004.

Til historie/ættegransking    Heimesida

Hovudsida for lensrekneskapen (Sjå merknader om avskrifta der.) Før bygsel kjem Leidang og tiende.


(3E-6)
(fol.)

Gaarde festning och første
Jordebøgsell aff Sundmørssleenn


Wlstenn Skibreidt

Niels Knudsenn aff ij Mellaigs leige i Hattleøenn
Penndinge ---- vij daller

Nerøe Skibreid

Niels Thorbiørnnsenn aff v\j Mellaigs leige i Raffteset
gaff pendinge ---- xviij dr

Wandeffel schibreidt

Anders Jetmundsenn aff j Mellaigs Leige i Sølte,
gaff peninge ---- iij dr
Jettmund Colbennsenn aff ij Mellaigs leige 
i Hals gaff
pendinge ---- vij dr
Olluff Knudsenn aff ii\j Mellaigs leige i
Stranndt gaff
Pendinge ---- viij dr
Peder Knudsenn aff \j Mellaigs leige i Strannd
gaff pendinge ---- ij dr
Knudt Olsenn aff iiij Mellaigs leige i Habierig
gaff penge ---- xiiij dr

Rødued schibreid

Anders Siffuersenn aff j Mellaigs leige i Risse
gaff pendinge ---- iij dr


(4A-1)
Wollen schibreidt

Simenn Knudsenn aff j Mellaigs leige i Wadsteenn
gaff pendinge ---- iii\j dr
Mickell Jetmundsenn aff ij Mellaigs leige i Engsetter
gaff pendinge ---- vi\j dr
Peder Olsenn aff enn lidenn Ødde platz Vnder
Wadsteenn gaff peng  ---- iij dr

Ørstenn schibreidt 

Rasmus Halduorsen aff ij Mellaigs leige i Rebestadt
gaff peng  ---- viij dr
Thorbiørnn Mogennsenn aff i\j Mellaigs leige 
Wdj Meell gaff peng  ---- v dr
Erick Ingebretsenn aff \j Mellaigs leige i
Bromgotenn gaff peng  ---- ij dr

Dale schibreidt

Olluff Andersenn aff \j Mellaigs leige Vdj Thrundstadt
gaff penge  ---- ij dr
Olluff Halckelsenn aff \j Mellaigs leige Vdj Flidall
gaff pennge  ---- i\j dr

Summa Foly
Pendinge ---- \j ^ct xLiii\j dr [93,5 dr]

(fol.)
Knudt Pedersenn aff \j Mellaigs leige i Hielde
gaff pennge  ---- i\j dr j mk
Knudt Matzenn aff j Mellaigs leige i Settere
gaff penge  ---- iij dr
Jacob Thorstennsenn aff i\j Mellaigs leige i Hilme
gaff penge  ---- iiij dr
Knudt Pedersenn aff j Ødde platz kaldis Herdall
gaff penge  ---- ii\j dr
Rasmus Colbennsenn aff ij Mellaigs leige i
Rørhus gaff penge  ---- vj dr
Olluff Pouelsenn aff en Ødde platz kaldis Herdall
gaff penge  ---- ii\j dr j mk
Niels Dafindsenn aff ii\j Mellaigs leige i Frøse
gaff pennge  ---- viij dr
Erick Thorstennsenn aff j Ødeplatz i Alstedtmark
gaff penge  ---- iij dr
Knudt Bartsenn aff j Mellaigs leige i Houge
gaff pennge  ---- iii\j dr
Olluff Olsenn aff iij Mellaigs leige i Oxuigenn
gaff pennge  ---- xj dr
Jacob Bertelsenn aff i\j Mellaigs leige i Hestehoff
gaff pennge  ---- v dr


Walle schibreidt

Peder Jonnsenn aff iiij Mellaigs leige i Brunstadt
gaff peninge  ---- xiij dr

(4A-2) 
Grøtten schibreidt

Elling Lauritzenn aff iij Mellaigs leige i
Eidtzuigenn gaff penge  ---- xj dr
Jørgenn Siffuertsenn aff i\j Mellaigs leige i Gamblem
gaff penge  ---- \v dr

[ingen i Borgund, Vatne og Hjørundfjord]

Summa Foly
Pendinge ----- \j ^ct xxix dr [79 dr]


Summarum Paa for^ne gaarde
festning och første Bøgsell:

Pendinge ----- i\j ^ct xxii\j dr [172,5 dr]

[v. marg:]
Fraa Philippi 1602
till Anno d 1603
beløff -- ij^ct xxx\x daller

[h.marg:]
Findes lige saa thill
Indtegt vdi hossliggende
Sundmørs Regenschabff
och Extracht fraa Philippi
1606 till Anno 1607


(fol.)
Thenndt thridie Aars Jordebøgsell och 
Landbouedsell Oppeboritt aff Almoenn 
paa Sundmør Som effterfølger Regenet 
33 ss Lybske paa huer daller: 
[i summeringane er det rekna 1 dr = 66 ss]

Wlstenn skibreidt

Rasmus paa Skede aff j wog ii\j pundt Fs. Leige
peninge ---- iii\j mk 
Landbouedsell ---- ij mk
Elling ibid aff j wog ii\j pundt Fs. leige
Pendinge ---- iii\j mk 
Landbouedsell ---- ij mk
Siffuertt ibid aff j wog ii\j pund Fs. leige
Pendinge ---- iii\j mk 
Landbouedsell ---- ij mk
Ingeborig Oxnes aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk 
Landbouedssell ---- j mk
Jonn Hoffdenack aff iiij pundt Fs. leige
Pendinge ---- ij mk xj ss 
Landbouedsell ---- i\j mk
Jahannes Bøgsetter aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr 
Landbouedsell ---- j mk
Lauritzs Lunggaard aff \j wog Fs. leige
Pendnige ---- j mk 
Landbouedsell ---- j mk
Amundt i Watøenn  aff \j wog Fs. leige
Pendnige ---- j mk 
Landbouedssell ---- j mk

(4A-3)
Anders Wlsteenn  aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr 
Landbouedsell ---- j mk
Rasmus Mogennsenn Oxnes aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk 
Landbouedsell ---- ij mk
Gutorum Wlstenn aff \j wog Fs. leige
Pendnige ---- j mk 
Lanndbouedsell ---- j mk
Olluff Pedersenn paa Haadall aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr 
Lanndbouedsell ---- j mk
Niels Jonnssenn Myrre aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr 
Landbouedsell ---- j mk
Olluff Colbennssenn paa Fløe aff ii\j woger Fs. leige
Pendinge ---- v mk 
Landbouedsell ---- \j dr
Gulick Gunderssenn i Demenn aff i\j wog Fs. leige
Pendnige ---- iij mk 
Landbouedsell ---- i\j mk
Colbenn Gundersenn ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr 
Landbouedssell ---- j mk

Summa Foly
Pendinge ---- x\v dr i\j mk xj ss [14,5 dr 1,5 mk 11 ss]

(fol.)
Engebrett Woige aff \j wog Fs. leige
Pendnige ---- j mk 
Lanndbouedsell ---- j mk
Peder Lieuog aff i\j wog Fs. leige
Pendnige ---- iij mk 
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Jacob Liuogenn aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Niels Løffsetter aff ii\j pund Fs. leige
Pendinge ---- xxvii\j ss 
Landbouedsell ---- j mk
Olluff Hoffde aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr 
Lanndbouedssell ---- j mk
Anders Krosshaffnn aff ij woger Fs. leige
Pendnige ---- iij mk 
Lanndbouedsell ---- ij mk
Willelme Suaremb aff ii\j pund Fs. leige
Pendnige ---- xxvii\j ss 
Lanndbouedsell ---- j mk


Nerøe Schibreidt

Jonn Skorpenn aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- ij mk
Lanndbouedssell ---- i\j mk
Karenn Paa Skorpenn aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk

(4A-4) 
Olluff Gerissuig aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Peder Knudsenn ibid aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Landbouedsell ---- j mk
Bergette Gerissuig aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- j mk
Anna ibid aff i\j wog Fs. leige
Pendnige ---- iij mk
Landbouedsell ---- ij mk
Pouell Knotten aff \j wog Fs. leige
Pendnige ---- j mk
Lanndbouedssell ---- j mk
Peder Skaning i frelse aff Flouen
Pendnige ---- j dr
Elling Theige aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- j mk
Jacob Simennsenn Nerøe aff iiij woger Fs. leige
Pendnige ---- ij dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Loduig Moltu aff \j wog Fs. leige
Pendnige ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk

Summa Foly
Pendnige ---- xv\j dr xxij ss [15,5 dr 22 ss]

(fol.)

Wandeffell schibreidt

Jetmund Sølte aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- j mk
Jettmund Olsenn ibid aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Landbouedsell ---- ij mk
Anna Wigernes aff ij woger Fs. leige 
Pendnige ---- j dr
Landbouedsell ---- \j dr
Knudt ibid aff j pund Fs. leige 
Pendinge ---- xj ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Aslack Arestølle aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- j mk
Østenn Hattlemorck aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- j mk
Niels Lundehoug aff ij pund Fs. leige 
Pendnige ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Las Sundall aff i\j wog Fs. leige
Pendnige ---- iij mk
Landbouedsell ---- ij mk
Abbell ibid aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Haffuort Sanduig aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- j mk

(4A-5) 
Jettmund ibid aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Landbouedssell ---- j mk
Knudt Bressnes aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Rasmus Habierig aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedssell ---- j mk
Knudt oaa Strannd aff ij pund Fs. leige 
Pendnige ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk

Rødued schibreidt

Simenn Leckanger aff ij woger j pund Fs. leige
Pendnige ---- j dr xj ss
Knudt Sundenes aff i\j wog Fs. leige
Pendnige ---- iij mk
Lanndbouedssell ---- ij mk
Siffuert paa Risse aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- j mk
Peder Enneback aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- j mk

Summa Foly
Pendnige ---- x\v dr j mk xj ss [14,5 dr 1 mk 11 ss]

(fol.)
Peder Korssfure aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- j mk
Olluff Wolnes aff iiij pund Fs. leige 
Pendnige ---- \j dr xj ss
Landbouedsell ---- i\j mk
Amund Leckangback aff iiij pund Fs. leige
Pendnige ---- \j dr xj ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Rassmus Leckangsetter aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Landbouedssell ---- j mk
Rasmus Søffde aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedssell ---- ij mk
Olluff Koppernes aff ij pund Fs. leige 
Pendnige ---- xxij ss
Landbouedsell ---- j mk
Enckenn ibid i frelse aff \j pund Fs. leige 
Pendnige ---- j mk
Jonn Widall aff vj pund Fs. leige 
Pendinge ---- j dr
Landbouedsell ---- \j dr


Wollens schibreidt

Isack paa Mick aff ij pundt Fs. leige
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Jonn Ericksenn ibid aff ij pund Fs. leige
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk

(4A-6) 
Stenner Furnes aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Lauritzs Engesetter aff j pund Fs. leige i frelsse
Pendinge ---- i\j mk
Jacob Jennsenn paa Rottsetter aff iij woger \j pund Fs. leige 
Pendinge ---- i\j dr v\j ss
Lanndbouedsell ---- ij mk
Las Lillemick aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Arnne Axnes aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- ij mk
Iffuer Assebøe aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- j mk
Arnne Axnesetter aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Knudt Axnes aff j wog Fs. leige
Pendnige ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Olluff Rottuatenn aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- i\j mk 

Summa Foly
Pendinge ---- xvj dr \j mk [16 dr 0,5 mk]

(fol.)
Niels Engesetter aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Gura Engesetter i frelse aff \j pund Fs. leige 
Penndinge ---- j mk


Ørstenn schibreidt

Sindeuedt Peders Datter paa Rebbestad aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- j mk
Jonn Rebestad aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- \j dr
Jonn Olsenn paa Mell aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Ragnell ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- i\j mk
Ingebrett Bromgotenn aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Landbouedsell ---- j mk
Ingebrett Sparstoffle aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Siffuert Bromgottenn aff \j wog Fs. leige
Penndinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk
Jonn Lauritzenn Meell aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk

(4B-1)
Biørge Bromgottenn aff j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- xj ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Thorre Wartaffell aff iij woger Fs. leige
Pendinge ---- i\j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr
Hanns paa Remme wdj frelse aff \j pund Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- 0
Rasmus Quienn aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk
Olluff Pouelsenn paa Ousse aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr
Arnne Ousse aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Elling ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- i\j mk
Knudt Fidebreck aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Amund ibid aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk

Summa Foly
Pendinge ---- xv\j dr j mk xj ss [15,5 dr 1 mk 11 ss]

(fol.)
Jonn ibid aff ij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Rassmus Krøffle aff j pund Fs. leige 
Pendinge ---- xj ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Erick Ousse aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Landbouedsell ---- i\j mk
Halduort Aaem aff j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- xj ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Lauritz Ericksenn Ousse aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Landbouedsell ---- i\j mk 
Niels Sanduig aff j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- xj ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Jonn i Røste aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Anders Søremb aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Olluff Bromgottenn aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Erick Melbøe aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk

(4B-2) 
Peder Lønnge aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Rasmus ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Olluff Melbøe aff j wog Fs. leige
Penndinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Findt Matzdall aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- i\j mk 
Knudt ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Knudt Flocher aff iii\j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr v\j ss
Lanndbouedsell ---- \j dr
Thorre ibid aff iii\j pundt Fs. leige 
Pendnige ---- \j dr v\j ss
Lanndbouedsell ---- \j dr
Olluff Heigehild aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Mogenns i Quienn \j pundt Fs. leige i frelse
Pendinge ---- j mk

Summa Foly
Penndnige ---- x\v dr i\j mk [14,5 dr 1,5 mk]

(fol.)
Rasmus paa Mou aff j wog Fs. leige
Penndinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- i\j mk
Jettmund ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Jonn Nos aff j wog Fs. leige
Penndinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk


Jørgennfiordt skibreid

Knudt paa Lere aff ij woger Fs. leige
Penndinge ---- j dr
Landbouedssell ---- \j dr
Jettmund Rorstadt aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr 
Las Myrsetter aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Ragnell paa Lera aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedssell ---- ij mk
Peder Finndenes aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Arnne Finndenes aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk 
Størcker Finndenes aff ij woger Fs. leige
Pendnige ---- j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr 
 
(4B-3) 
Simenn Ackere aff j wog Fs. leige
Penndnige ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk 
Jettmundt Sebye aff iiij pund v mk Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xiiij ss
Olluff Sebye aff iiij pundt v mk Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xiiij ss


Dale schibreidt

Anders Thrundestadt aff j wog Fs. leige
Penndinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Olluff Andersenn ibid aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Olluff Killestad aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Las Olsenn ibid aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Magdelinn Rørhus aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk

Summa Foly
Pendinge ---- xvi\j dr j mk xxviij ss [16,5 dr 1 mk 28 ss]

(fol.)
Olluff Olsenn Kolhammer aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk
Hagenn Frøsse aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr
Olluff Lauritzenn offr Odell aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Landbouedsell ---- i\j mk
Halduortt Frøsse aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr
Olluff Pedersenn Paa Øye aff ii\j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- j mk xi\j ss
Lanndbouedssell ---- j mk
Olluff Halduortsenn Paa Frøsse aff iiij pd Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Landbouedsell ---- i\j mk
Niels Dafindsenn ibid aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Gutorum Furnes Aff aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Siffuert Dafindsenn ibid aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Landbouedsell ---- i\j mk 
Peder Lauritzenn Frøssedall aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk

(4B-4)
Arnne Frøsse aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk
Olluff Pouelsenn Flidall aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk
Olluff Halkildsenn ibid aff ij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Landbouedsell ---- j mk 
Peder Kniffsflot aff xviij mk Fs. leige i frelse
Pendinge ---- \j dr 
Olluff Wsuigen aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr
Knudt Hessegiere aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- j mk
Knud Skarbøenn aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedssell ---- j mk
Thore Dalle aff iiij pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Landbouedssell ---- i\j mk
Knud Paa Øye aff j Wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedssell ---- \j dr

Summa Foly
Pendinge ---- xvj dr i\j mk vj ss [16 dr 1,5 mk 6 ss]

(fol.)
Peder Jonnsenn paa Hilde aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Knudt Pedersenn aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Elling Ytterdalle aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr j mk
Lanndbouedsell ---- \j dr
Otte Thorssen Dalle aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- j mk
Olluff Kellestij aff ij pund Fs. leige 
Penndnige ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Olluff Wige aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedssell ---- j mk 
Halckell Rørenn aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Anders ibid aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk 
Thorstenn Gierde aff ij pund Fs. leige 
Penndinge ---- xxij ss
Lanndbouedssell ---- j mk
Siffuert Bierig aff iiij pundt Fs. leige 
Pendnige ---- \j dr xj ss 
Lanndbouedssell ---- i\j mk

(4B-5)
Helge paa Drage aff j Wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- i\j mk
Engebrett ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- i\j mk
Peder Thostensenn Rønebierig aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk 
Jahannes Rønebierig aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr
Niels Weigbierig aff iiij pundt Fs. leige 
Penndinge ---- \j dr xj ss
Landbouedsell ---- i\j mk 
Iffuer ibid aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Olluff Offuerbolstad aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Olluff Rønnebierig aff j Wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Olluff Thorsenn Offrbostad aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- j mk 

Summa Foly
Pendinge ---- xv\j dr [15,5 dr]

(fol.)
Jahannes Løffuold aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Hoffuort paa Gierde aff \j wog Fs. leige
Penndinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Elling Løffuold Wdj frelse aff j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr
Arnne ibid Wdj frelse aff j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr
Bart Alstad aff j Wog Fs. leige
Penndinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Knudt ibid aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Niels Dalhus aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- i\j mk
Olluff Sehoug aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Thorbiørnn Selberschor aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- i\j mk 
Rasmus Sellebottenn i frelse aff j pd Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr
Erick Myrenn aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- i\j mk

(4B-6) 
Halduort Thadbierig aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- i\j mk 
Simenn Wrj aff iii\j pund Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr v\j ss
Landbouedsell ---- i\j mk
Niels Wrj aff iii\j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr v\j ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Niels Storaas Aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Iffuer Sølberschor aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk 
Pouell Wsuigenn aff ii\j pundt Fs. leige 
Pendige ---- xxvii\j ss
Lanndbouedssell ---- i\j mk
Elling i Dalle aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- ij mk 
Thorstenn Hilme aff iiij pundt Fs. leige 
Penndinge ---- \j dr xj ss
Landbouedssell ---- i\j mk 

Summa Foly
Pendinge ---- xiij dr i\j mk v\j ss [13 dr 1,5 mk 5,5 ss]

(fol.)
Olluff Hollomhals aff \j wog Fs. leige
Penndinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk 
Ragnell paa Hoffue aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- j mk
Marette paa Kastad i frelse aff j pund Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr 
Olluff Jonnsenn paa Frøsenn aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Thamis Hilme aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk 
Rasmus Lunes i frelse aff \j pund Fs. leige 
Pendinge ---- j mk 


Walle schibreidt

Arnne Wester aff j Wog xviij mk Fs leige
Pendinge ---- \j dr ix ss
Landbouedsell ---- i\j mk
Iffuer ibid aff j wog xviij mk Fs. leige
Pendinge ---- \j dr ix ss
Lanndbouedsell ---- ij mk  
Peder ibid aff ii\j woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr j mk
Lanndbouedsell ---- \j dr
Olluff Skarbøenn aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
 
(4C-1)
Olluff Storfølling aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Anna Indeckornes aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Thorre Settere aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- \j dr
Peder Hielde Aff ii\j pundt Fs. leige 
Pendinge ---- xxvii\j ss
Landbouedssell ---- \j dr
Sindeued Staffue aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- \j dr
Olluff Thøsse aff i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- \j dr
Olluff Olsenn Brunstadt aff ii\j pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxvii\j ss
Lanndbouedssell ---- i\j mk
Siffuert ibid aff ii\j pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxvii\j ss
Lanndbouedssell ---- i\j mk

Summa Foly
Pendinge ---- xviij dr xii\j ss [18 dr 12,5 ss]

(fol.)
Lauritz Storsanduig aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Inngebret Brunstad aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr
Knudt Suartelog aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr
Knudt Olsenn Brunstad aff ij pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxij ss
Lanndbouedssell ---- \j dr 
Peder Olsenn paa Ragne aff ii\j pund Fs. leige 
Penndinge ---- xxvii\j ss
Lanndbouedsell ---- i\j mk 
Christenn Reite aff j Wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr 
Olluff Andersenn Skoer aff ii\j pund Fs. leige 
Pendinge ---- xxvii\j ss
Lanndbouedssell ---- i\j mk 
Olluff Halduorsenn ibid aff ii\j pund Fs. leige 
Penndinge ---- xxvii\j ss
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Peder Lillefølling aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 


Borgund schibreidt

Peder Hannssenn Spilckenuig aff ii\j wog Fs. leige
Pendinge ---- j dr j mk
Lanndbouedssell ---- \j dr

(4C-2) 
Las Gierde aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- i\j mk
Peder Flidtze aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr 
Peder Møckelbostad i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Landbouedsell ---- \j dr
Hagenn Slotzuig aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Lanndbouedssell ---- \j dr 
Niels Siffuertssenn Seluog aff j wog xviij mk Fs. leige
Pendinge ---- \j dr ix ss
Peder Siffuertsenn ibid aff j wog xviij mk Fs. leige
Pendinge ---- \j dr ix ss
Lanndbouedsell ---- \j dr


Gryttenn schibreid

Olluff Jennsen Siøuig aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Agge Jennssenn ibid aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 

Summa Foly
Pendinge ---- xviij dr xv ss [18 dr 15 ss][rett sum: 1/4 ss meir]

(fol.)
Olluff Wogedall aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Landbouedssell ---- \j dr
Rasmus Wadsetter aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedssell ---- \j dr 
Størcker ibid aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk
Peder Kragsetter aff j wog Fs. leige
Pendinge ---- \j dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Olluff Rønnestad aff ii\j woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr j mk
Landbouedsell ---- \j dr 
Jahannes Engsetter aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk
Niels ibid Aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk 
Peder Wggedall aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Landbouedsell ---- j mk 
Ingebrett Rouell aff ij Woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Erick ibid aff iiij woger Fs. leige
Pendinge ---- ij dr
Landbouedssell ---- \j dr 

(4C-3)
Rasmus ibid Aff iiij woger Fs. leige
Pendinge ---- ij dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Lauritzs Amundsenn ibid aff iiij woger Fs. leige
Pendinge ---- ij dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Olluff Lauritzenn aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Landbouedssell ---- \j dr 
Lauritz Siffuertsenn ibid Aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Pouell Saxesenn ibid aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Wng Olluff Blindenn aff iiij woger Fs. leige
Pendinge ---- ij dr
Landbouedsell ---- \j dr 
Gamell Olluff Olsenn ibid aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Landbouedsell ---- \j dr
Erick ibid aff iiij woger Fs. leige
Pendnige ---- ij dr
Landbouedssell ---- \j dr

Summa Foly
Pendinge ---- xxvij dr j mk d. [27 dr 1 mk dansk]

(fol.)
Rasmus ibid aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr
Lauritzs Eidtzuig aff ii\j woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr j mk
Landbouedsell ---- \j dr
Jonn ibid aff iiij pund Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Ingebrett Slyngstadt Aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Simenn Lidenn Aarsetter aff \j wog Fs. leige
Pendinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Alff bid aff \j wog Fs. leige
Penndinge ---- j mk
Lanndbouedsell ---- j mk
Thørkell Gamblem aff ij woger Fs. leige
Pendnige ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr
Niels ibid aff iiij pund Fs. leige 
Pendinge ---- \j dr xj ss
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Niels Haar paa Slynngstad i\j wog Fs. leige
Pendinge ---- iij mk
Lanndbouedsell ---- \j dr 


Wattne schibreidt

Marette Languedt aff iij woger xviij mk Fs. leige
Pendinge ---- i\j dr ix ss
Lanndbouedsell ---- \j dr 

(4C-4)
Peder ibid aff ij woger Fs. leige
Pendinge ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Arnne Sønderlanndt aff j wog xvij (xviij?) mk Fs. leige
Pendnige ---- \j dr ix ss
Landbouedsell ---- \j dr
Jonn ibid aff j wog xviij mk Fs. leige
Pendnige ---- \j dr ix ss
Lanndbouedsell ---- \j dr
Størker Lannguedt aff iij woger Fs. leige
Penndinge ---- i\j dr
Lanndbouedsell ---- 0
Rasmus Langued aff ij woger Fs. leige
Pending ---- j dr
Lanndbouedsell ---- \j dr 
Marette Hellelanndt aff j wog xviij mk Fs. leige
Pendinge ---- \j dr ix ss
Lanndbouedssell ---- \j dr 

Summa Foly
Pendinge ---- xx\j dr xxv ss [20,5 dr 25 ss]


Summarum Paa for^ne
thridie Aars Bøgsell
och Lanndbouedsell:

Penndinge ij ^ct xxx\x dr \j mk xv ss [239,5 dr 0,5 mk 15 ss]

[v.marg:]
Findes Lige saa i
hossliggende Sundmørs
regb och Extrachtt
til Indtegt fraa Phil-
ippi 1606 til 1607

Och belløff slig Ind-
tegtt sig fraa Philippj
1602 till 1603
xxiiij dr i\j mk xi\j ss

(fol.) 


Etter denne bygsel-lista kjem Skipstoll

Hovudsida for lensrekneskapen