Johannes Falnes sine sommarvandringar Skudenes-Trondheim

Johannes Falnes' web pages on his tramp Skudenes-Trondheim

. .
Eitt nivå opp
One level up

 
 
 
. .
 

Topp Top


Topp Top


Topp Top


Topp Top

 

Sommarvandringar frå Skudenes mot pilegrimsmålet Nidaros.

Eg, Johannes Falnes, er fødd 1931 i Skudenes, og der vaks eg opp, men mesteparten av livet har eg budd i Trondheim. Eg likar å gå tur i skog, hei og fjell, både sommar og vinter. Som pensjonist, tok eg i juni 2002 til med starten på å gjera ein gamal draum til røyndom: det å gå heile vegen frå min opphavlege heimstad til Trondheim. Eg heldt fram med vandring vidare nordover dei neste somrane, og i august 2006 nådde eg heim til Byåsen i Trondheim. Saman med mine born og deira familiar fullførte eg prosjektet med vandring langs pilegrimsleia på Byåsen 27. juli 2007 (på dagen 50 år etter eg gifte meg) og vidare i pilegrimsprosesjon ned til Nidarosdomen olsokaftan 28. juli 2007.

Då eg hadde tenkt på dette prosjektet som ei pilegrimsvandring mot Nidaros, var eg, som ei førebuing, i juli 2001, med i ein pilegrimsflokk, som - under leiing av pilegrimspresten Hans Jacob Dahl - følgde pilegrimsleia gjennom Nord-Gudbrandsdalen frå Ringebu til Hjerkinn på Dovrefjell.

På 14 vandringsdagar i juni 2002 gjekk eg frå Skude på Skudenes, Karmøy, til Røldal. Seinare har eg hatt turane i månaden juli, bortsett frå fem vandringsdagar i august 2006. Eg fekk sju vandringsdagar i 2003 frå Røldal nordover Hardangervidda til Finse, 13 vandringsdagar i 2004 frå Finse gjennom Skarvheimen og Jotunheimen til Heimsand ved Nedre Sjodalsvatnet, og seks vandringsdagar vidare (for det meste skogleies) om Randsverk, Vågå og Dovre til Furuhaugli på Dovrefjell i 2005. Frå 14. juli 2006 var eg i lag med ein pilegrimsflokk, under leiing av Andreas Carlmark, med god assistanse av Morten Dahler, nordover til Oppdal. Flokken hadde vandringspause sundag 16. juli, under tilskipinga av pilegrimsdagar på Dovrefjell. Etter overnatting på flatseng i raudlåna ved Oppdal kyrkje skilde eg lag med flokken den 20. juli, og gjekk vidare åleine gjennom Trollheimen, der eg tok det med ro (to kviledagar i fjellet), slik at det ikkje var før 25. juli at eg kom fram til Å i Meldal. Derifrå gjekk eg (med Trondheim som base) dagsturar nordover langs pilegrimsleia, 27. juli og 2., 10., 12., 13. og 16. august 2006. Då nådde eg heim til Byåsen i Trondheim.

Eg har delvis sjølv (i Nord-Rogaland og mellom Jotunheimen og Dovre) planlagt vandringsruta gjennom hei og utmark, men mykje har eg gått etter T-merkte stiar, og då overnatta på turisthytter. Frå Dovre kyrkje til Trondheim (bortsett frå strekninga frå Oppdal til Å) gjekk eg etter merka pilegrimssti. Nokre kilometer med vandring etter asfaltveg har somme stader ikkje vore til å unngå, dessverre. Etter passering av Haraldseidvågen i Ålfjorden, i 2002, kunne eg ikkje, langs vandringsleia, atter kjenna angen av fjære og sjø før eg, i 2006, kom ned til Trondheimsfjorden ved Buvika og Gulosen.

Dei fleste vandringsdagane gjekk eg åleine, men det hende at andre fjellvandrarar (særleg på Hardangervidda og i Jotunheimen) eller pilegrimar (Dovre - Oppdal) gjekk same vegen. Somme dagar vandra nære familiemedlemmer i lag med meg.

Litt detaljar: Om vandringsrute og dagsetappar i 2002 har eg skrive eigne nettsider.
I 2003 var dei sju dagsetappane 18.-24. juli slik: Røldal - Middalsbu - Litlos - Torehytta - Hadlaskard - Bjoreidalshytta - Krækkja - Finse.
Fjellturen 10.-23. juli 2004 gjekk etter ruta Finse - Geiterygghytta - Steinbergdalshytta -Kongshedleren - Iungdalshytta - Bjordalsbu - Breistølen - Sulebu - Sletningsbu - Eidsbugarden - Gjendebu - Memurubu - Gjendesheim - Heimsand (men 12. juli tok eg ein avstikkar med å gå ned Aurlandsdalen til Vassbygdi og ta bussen opp att).
Vandringsdagane 21.-26. juli 2005 var ruta slik: Heimsand - bru over elva Veo - Lemonsjøen - Vågå - Dovre kyrkje - Fokstua - Furuhaugli. Eg hadde då bil og telta på campingplassar, tok kvar dag rutebuss sørover og vandra nordover (bortsett frå siste dagen, ein tysdag, då ingen sørgåande rutebuss gjekk om dagen, slik at eg då vandra attende til Fokstua for å henta bilen).
I 2006 starta eg frå Furuhaugli 14.juli og gjekk til Hageseter, 15. juli til Hjerkinn, 17. juli til Kongsvoll, 18. juli til Ryphusan, 19. juli til Oppdal kyrkje, 20. juli til Vognill, 21. juli til Gjevilvasshytta, 23. juli til Jøldalshytta, 25. juli til Å, 27. juli til Svorkmo, 2. aug. til Skaun kyrkje, 10. aug. til Buvika, 12. aug. til Udduvoll bru (over Gaula), 13. aug. til Granåsen og 16. aug. heim til Byåsen.
Dei to kveldsvandringane i 2007 gjekk frå Granåsen til Havstein kyrkjegard 27. juli og vidare ned til Nidarosdomen 28. juli.

Johannes Falnes med heile storfamilien sin ved grava til Dagny Elisabeth Falnes, etter ei familievandring langs pilegrimsleia 27. juli 2007. (Klikk på biletet for å få sjå det i større format.)
Johannes Falnes and his family at the grave of Dagny Elisabeth Falnes, after a walk along the pilgrim trail on 27 July 2007. (Click on the picture to see a larger version.)

 

 

Tramp from Skudenes towards pilgrim goal Nidaros.

On this map of a major part of Southern Norway, the violet line indicates the walking course from Skudenes to Røldal 2002, to Finse 2003, to Heimsand 2004, to Furuhaugli 2005, and to Trondheim 2006/2007. (Click on the map to see a larger version.)
Den fiolette streken på kartet viser vandringsleia frå Skude på Karmøy til Røldal 2002, til Finse 2003, til Heimsand i Sjodalen 2004, til Furuhaugli på Dovrefjell 2005 og til Trondheim 2006/2007. (Klikk på kartet for å få sjå det i større format.)

During the summer 2002 and the following four summers, I have walked from my place of origin, Skudenes (59.1ºN, 5.3ºE), to Trondheim (63.4ºN, 10.4ºE), where I have lived most of my lifetime. The straight-line distance is approximately 550 km, but the walked distance can be estimated to about 800 km. I spent 55 days on walking this distance. The shortest walking duration was one hour (20 July 2006), while the longest one was eleven hours (18 June 2002). I walked most of the distance offroad and in the mountains (where I, a few times, experienced snow showers) but unfortunately, some places I could not avoid to walk, along roads carrying car traffic. The mountain hikings in the five summers 2002-2006 brought me up to altitudes of approximately 1140 m, 1500 m, 1700 m, 1200 m and 1320 m, respectively. From the highest spot, 1700 m above sea level, I could look down on lake Skavlevatnet, still mostly ice-covered, in spite of the date 15 July! On the descent from the highest spot, I had to walk on mini-glacier snow, continuously for about 1 km, before I arrived at hiker cabin Bjordalsbu, at altitude 1560 m.

14 walking days in 2002 brought me from Skudenes to Røldal (59.8ºN, 6.8ºE), seven walking days in 2003 further northwards across the mountain plateau Hardangervidda to Finse (60.6ºN, 7.5ºE), 13 walking days in 2004 from Finse northwards into mountain area Skarvheimen, then eastwards along lakes Tyin, Bygdin and Gjende to Heimsand (61.6ºN, 8.9ºE) by river Sjoa, six walking days in 2005 to Furuhaugli (62.2ºN, 9.3ºE) on mountain Dovrefjell, while passing Randsverk, Vågå and Dovre village, and finally, 15 walking days in 2006 brought me from Furuhaugli home to Byåsen, Trondheim. My pilgrimage was completed by two evening walks, together with my children and their families, on 27 July 2007 (in memory of my wedding on 27 July 1957 to Dagny Elisabeth, who died 2006) and on 28 July 2007 (Eve of St. Olav celebration) together with many other pilgrims walking, in a procession, to the Nidaros Cathedral in Trondheim.


Sofie, syster mi, fylgde meg på den fyrste vandringsdagen, 2002-06-03.
My sister Sofie accompanied me on the opening walking day, 2002-06-03.


Systerdotter mi, Astri, fylgde meg over Hardangervidda i 2003. Her på ein varm sommardag sør for Hårteigen.
My sister Sofie's daugther Astri accompanied me during the first five walking days in 2003. Here on a nice summer day, just south of the characteristic mountain Hårteigen on the Hardangervidda plateau.

 
Kontaktadresse/Contact address: johannes.falnes(a)ntnu.no
HTML-fil oppretta/HTML file erected: 2007-08-26.