ST0103 Brukerkurs i statistikk

Faglærer: Øyvind Bakke (e-post), Sentralbygg 2, rom 1234. Telefon (735)98126.
Øvingslærere: Thomas Haaland (e-post), Thomas Øvestad (e-post)
Referansegruppe: Filip Amundsen (BKJ, e-post), Siri Ane Hestad (BGEOL, e-post), Nils Håkon Pettersen (BBI, e-post), Irene Tangen (MBIOT5, e-post)

Eksamen

2014 sommer

bokmål nynorsk English løsningsskisse

2013 høst

bokmål nynorsk English løsningsskisse

Meldinger

Spørretjeneste før eksamen

Faglærer er til stede i rom 734, 7. et., Sentralbygg 2, fredag 29. november kl. 13.15–15.00 for å svare på spørsmål fra pensum. (25.11.2013)

Tema for repetisjon

Det har kommet massevis av forslag til tema – sannsynlighetsmaksimering, p-verdier, normaltilnærming/heltallskorreksjon, styrkefunksjon – og konkrete oppgaver – ST0201 2008V 2; ST0103 2010H 3; 2011H 3; 2012S 2; 2012H 2, 3; 2013S 3. Vi rekker neppe alt, men tar det vi rekker onsdag og torsdag. (19.11.2013)

Repetisjon

Forelesningene 23. og 24. november er satt av til repetisjon. Send faglærer e-post med forslag til tema eller oppgaver som ønskes gjennomgått. (18.11.2013)

Møte med referansegruppa

Faglærer har møte med referansegruppa onsdag 23. oktober 2013 kl. 13. (22.10.2013)

Ekstra veiledning

Det er lavt oppmøte på øvingstimen på fredagene. Øvingslærer Thomas Ø. foreslår derfor å åpne øvingstimen for alle som følger kurset. En kan få veiledning og hjelp om temaer fra pensum, forelesninger, tidligere øvinger, eksamensoppgaver og ukas øving. De som er påmeldt fredagsgruppa, vil naturligvis få prioritet, men det er altså ledig kapasitet til denne ekstra veiledningen. Så møt opp! «Drop in» er tillatt! (18.10.2013)

Møte med referansegruppa

Faglærer har møte med referansegruppa torsdag 26. september 2013 kl. 13.00. Ta kontakt med et medlem i referansegruppa hvis det er noe du vil ha tatt opp. (25.9.2013)

Første forelesning

Første forelesning er onsdag 21. august kl. 8.15–10 i KJL1. (16.8.2013)

Om kurset

Om emnet
Timeplan
Om eksamen

Eksamen

Eksamensdato er lørdag 7. desember 2013 kl. 9.00. Eksamen er 4 timer skriftlig. Tillatte hjelpemidler er Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag), Matematisk formelsamling av K. Rottmann, kalkulator (Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College eller HP 30S) og ett gult stemplet A4-ark med egne håndskrevne notater.

Det er ikke lov å skrive i formelsamlingene. A4-arket fås på Institutt for matematiske fag, Sentralbygg 2, 7. et. Det er lov å skrive på begge sider av A4-arket.

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha fått godkjent minst 6 øvinger. Minst 12 øvinger vil bli gitt.

Lærebok

Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 2. utgave, 2004.

Foreløpig pensum

Foreløpig pensum er det som er oppgitt i forelesningsplanen nedenfor. Pensum fra notatene gis etter hvert:

Poissonprosesser og levetidsfordelinger: Bare avsnittet Poissonfordeling som grensetilfelle for binomisk fordeling.

Todimensjonale kontinuerlige fordelinger: Definisjon av to-dimensjonale kontinuerlige fordelinger s. 2 til og med Eksempel a. Marginalfordelinger s. 6 fram til Eksempel a s. 7. Forventninger, varianser og kovarianser s. 8 til og med likning (25) s. 8. Betingede fordelinger s. 9 fram til Eksempel b.

Binormalfordelingen: Fra og med Da har vi at s. 2 til og med likning (11) s. 3.

Transformasjoner av stokastiske variabler: Alt, unntatt Strengt monotone transformasjoner, som er orienteringsstoff.

Estimeringsmetoder: Sannsynlighetsmaksimering (s. 4–7).

Slutninger om korrelasjonen: Eksakt test for hypotesen ρ = 0 (s. 1–2).

Undervisning

Forelesninger

Det er forelesninger onsdager 8.15–10.00 i KJL1 og torsdager 10.15–12.00 i VE1. Første forelesning er onsdag 21. august.

Øvinger

Øvingene starter i uke 35. Dere vil bli delt inn i mindre grupper med øvingsveiledning én gang i uka. Regn flest mulig av oppgavene (nedenfor) på forhånd.

Det var planlagt fire øvingsgrupper, men på grunn av lav påmelding vil ikke gruppe 3 gå.

GruppeTidRomProgramØvingslærer
1tirsdag 12.15–14.00VE21BGEOLThomas Haaland
2tirsdag 12.15–14.00S24BKJThomas Øvestad
3tirsdag 16.15–18.00KJL24MBIOT5
4fredag 12.15–14.00KJL23BBIThomas Øvestad

Hvis tidspunktet for anbefalt gruppe ikke passer, eller du ikke tilhører noen av studieprogrammene som nevnes, kan du melde deg på en gruppe som passer.

Meld deg på øvingsgruppe

Øvingsbesvarelsene leveres inn og blir rettet av øvingslærer. Du må ha fått godkjent minst 6 øvinger for å få gå opp til eksamen. Det anbefales innlevering av alle øvingene. Minst 12 øvinger vil bli gitt. Ta godt vare på de godkjente øvingene i tilfelle feil ved registreringen av godkjenningen.

Fristen for innlevering er torsdag (samme uke som øvingsgruppa) for tirsdagsgruppene og mandag (uka etter) for fredagsgruppa. Besvarelsen leveres på øvingsgruppa eller i hylle i Nordre lavblokk, 3. etasje, Sentralbygg 2. Utlevering skjer samme sted eller på øvingsgruppa. Merk besvarelsene med ST0103, øvingsnummer, navn og gruppenummer! Det siste er viktig, da mange besvarelser blir lagt i feil hylle.

Foreløpig undervisningsplan

Planen vil bli ajourført etter hvert.
UkeØvingDatoForelesningDet som gjennomgås
34 21.8   11, 2.1–5
22.8   23.1–3
35  1 28.8   33.3
29.8   43.4
36  2  4.9   53.4–5
  5.9   63.6
37  3 11.9   74.1–2
12.9   84.3–4
38  4 18.9   94.4–5
19.9 105.1–3
39  5 25.9 115.4–5, Poissonprosesser og levetidsfordelinger
26.9 125.6–7
40  6  2.10 135.7–8
  3.10 14Todimensjonale kontinuerlige fordelinger, Binormalfordelingen, 5.9.5, Transformasjoner av stokastiske variabler
41  7  9.10 156.1
10.10 166.2.1–3, Estimeringsmetoder
42  8 16.10 17Estimeringsmetoder, 6.2.4–5, 5.9.1
17.10 185.9.2, 6.3
43  9 23.10 196.3
24.10 206.4
44 10 30.10 216.4
31.10 226.5, eksakt test av p (ST0201 2006V 2b–c)
45 11  6.11 237.1–2, Slutninger om korrelasjonen
  7.11 247.3.1–5
46 12 13.11 257.3.6–7, 7.4
14.11 268.1, 8.2.1–3
47 13 20.11 27Repetisjon
21.11 28Repetisjon

Øvingsoppgaver

Øving 1, 35. uke

2: 1, 5, 7–9, 19
3: 1, 4, 6

Øving 2, 36. uke

3: 10–12, 14, 17
Tillegg A: 8

Øving 3, 37. uke

ST0101 2005V: 1
ST0103 2009H: 1
3: 21, 23–24, 26–27
Tillegg A: 6–7

Øving 4, 38. uke

ST0101 2006V: 2
ST0103 2012H: 1
3: 29, 32, 37
4: 1–5

Øving 5, 39. uke

4: 6–8, 13–17, 19, 21, 23
5: 1

Øving 6, 40. uke

5: 2–3, 7–10, 12–13, 16, 18–19, 21–23
ST0101 2006H (bokmål, nynorsk, engelsk): 2
ST0101 2007V: 1

Øving 7, 41. uke

5: 27–28
ST0101 2007V: 1 2 – rettet 9.10.2013. Kreves ikke innlevert pga. kort frist – men gjør det gjerne likevel.
ST0101 2007H (bokmål, nynorsk, engelsk): 1
ST0103 2012S: 1

Øving 8, 42. uke

ST0103 2010H: 1
ST0103 2011V: 1
ST0103 2012S: 2
ST0103 2013S: 1
6: 1–2, 4

Øving 9, 43. uke

ST0201 2008V (bokmål, nynorsk, engelsk): 2
ST0103 2010V: 3
ST0103 2010H: 2
ST0103 2011H: 3

Øving 10, 44. uke

6: 10–12
ST0103 2010V: 2
ST0103 2012S: 3
ST0103 2012H: 3
ST0103 2013S: 3

Øving 11, 45. uke

6: 18, 21, 23 ST0201 2009V: 1
ST0103 2012H: 2

Øving 12, 46. uke

6 7: 1, 4–6; rettet 13.11.2013. Du kan levere de som stod først, men oppfordres absolutt til å gjøre dem det er rettet til
Slutninger om korrelasjonen: 1–2
ST0103 2010H: 3

Øving 13, 47. uke

Dette er siste øving. Ingen øvingstimer denne uka. Du oppfordres til å regne øvingen, som har oppgaver fra siste del av pensum. De som mangler en godkjent øving, må levere.

7: 7 (tilleggsoppgaven er frivillig)
ST0103 2009H: 3
ST0103 2011V: 3

Løsningsforslag for fjorårets øvinger

Det vil ikke bli utarbeidet løsningsforslag for årets øvinger. Det er en del overlapp mellom fjorårets og årets øvinger, og løsningsforslag for fjorårets øvinger blir lagt ut etter hvert: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gamle eksamensoppgaver

Se kursets nettside fra i fjor.