Re: Kommentar i fra Aftenposten...

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Thu, 1 Apr 1999 12:45:17 +0200 (MET DST)

>http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/d75514.htm
>
>Med vennlig hilsen
>
>Kaj Størdal Toftner
>
Aftenposten kan jeg ikke lenger lese; de har dessverre lagt inn et eller
annet på sine sider som melder seg som "Starting Java" og resulterer i at
min windows 3.11 øyeblikkelig går ned. Er jeg nødt til å krype til korsettet
og gå over til Win 95/98 (som jeg hater, ikke minst på grunn av den elendige
filbehandlinga) eller finnes en annen utvei?

Vh. Karsten Johansen