Re: Kommentar i fra Aftenposten...

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Thu, 01 Apr 1999 12:57:10 +0200

Karsten V. Johansen skrev 12:45 01.04.99 :

>Aftenposten kan jeg ikke lenger lese; de har dessverre lagt inn et eller
>annet på sine sider som melder seg som "Starting Java" og resulterer i at
>min windows 3.11 øyeblikkelig går ned. Er jeg nødt til å krype til korsettet
>og gå over til Win 95/98 (som jeg hater, ikke minst på grunn av den elendige
>filbehandlinga) eller finnes en annen utvei?

Kanskje Opera går bedre på den gamle windows, verdt et forsøk iallefall.
http://www.operasoftware.com/download.html.

Hilsen Knut Rognes