Flyktninger

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Thu, 1 Apr 1999 12:38:54 +0200 (MET DST)

Å proklamere ut i det blå at Norge skal ta imot flest mulig av de
kosovoalbanske og andre flyktinger fra krigen er lett. Så er man "god". Men:
skal vi hjelpe Milosevitj-regimet og en eller annen råtten NATO-"løsning"
med å tømme Kosovo for godt? Skal vi fjerne potensielle antifascistiske
geriljasoldater fra Serbias nabolag? Skal vi fjerne den serbiske opposisjonen
for godt? Flyktninger må få komme hit, men uansett hvor de kommer, er det
viktigste at man tilbyr dem som vil forberedelse og støtte til å bygge opp
landene sine igjen, så sant det i det hele tatt er mulig. Om de vil få denne
forberedelsen i dagens norske eller andre flyktingeapparater kan man ha
sine store tvil om. Vi bør selvfølgelig ikke bidra til at man lar noen
i stikken, men feil hjelp er dårlig hjelp, også til oss selv.

Vh. Karsten Johansen