Et svar ut i natta

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Thu, 1 Apr 1999 11:57:33 +0200 (MET DST)

Oddmund Garvik skrev:

>> framtida. For å knuse Nazi-Tyskland var det nødvendig både å
bombe Dresden
>> og å gjera landgang i Normandie.

Landgang i Normandiet ja. Bombe Dresden nei. Bombe Hiroshima og Nagasaki
nei. Disse to siste eksperimenter i USAs krigføring og advarsler til Stalin
var det sammen med terrorbombinga av Dresden mm. kanskje forståelig ble bifaldt
av fascismens ofre i samtida, ikke desto mindre var det, hva jeg vil kalle
krigsforbrytelser. Jeg tror også målet kanskje var å forhindre revolusjoner/
sosialistiske omveltninger/flertall i Tyskland og Japan. Her fikk man solid
bistand av stalinismen. Det oppgjøret med nazismen som kom etter 45 var alt
annet enn grundig. Man hengte ut noen få som djevelen selv og ferdig med
det. Det betaler vi prisen for nå.

Og hvorfor ble annen verdenskrig nødvendig? På grunn av sosialdemokratienes
fatale svikt i den første og i tiden umiddelbart etter den. På grun av folk
som lengtes mer etter egne privilegier enn etter fred. For nå å si det
meeget kort.

Vh. Karsten Johansen