RE: Skal ein forhandle med fascistar?

Magne Haagen Flatval (magne@kvalito.no)
Thu, 1 Apr 1999 04:27:34 +0200

>> Det er ikkje enkelte, det er regjeringa, systemet som er
fascistisk,
>> undertrykkjande og driv med etnisk rensing til dei grader at det
snart
>> kanskje kan kallast folkemord. Dette har dei drive på med i
fleire år, og i
>> Kosovo byrja det for lenge sidan. Dei trong ikkje nokon
Natoaksjon for å
>> utføre dette. Eg er ikkje norsk statsborgar og har difor
ingenting å seia om
>> Bondevik, bortsett frå at eg politisk slett ikkje kjenner meg i
slekt med han.

Jeg er helt enig i at noe må gjøres, men propagandaen jeg har fått
pakka hue fullt av rapporterer om et jugoslavia som samlet står ovenfor
nato-trollet. Gatene som tidligere var halvfulle av demonstranter imot
facist-regjeringa er nå fulle av slobo-tilhengere. (iallefall etter det jeg
har hørt fra media) Folk har en tendens til å stå sterkere imot en allianse
som pøser på med bomber og missiler mot hus og hjem enn et statsoverhode som
sakte men sikkert utrydder et helt folkeslag - det blir på en måte "oss"
imot "dem".

>> Dette med at Serbia/Montenegro er i ferd med å bli bomba attende
til
>> steinalderen, trur eg ikkje stemmer. Det har vore svært få sivile
offer, for
>> om det hadde vore som du seier, veit jo både du og eg og alle
andre at dette
>> hadde vore utnytta maksimalt i propagandakrigen. Eg går ut frå at
du veit
>> at me lever i ei tid der informasjonsflaumen er umogleg å stoppe,
eller
>> drigere.

Fase tre i natos angrepsplan er ifølge en eller annen militær nisse
å bombe hele landet tilbake til bronsealderen. Majoren "håper dette ikke vil
bli nødvendig" i følge en eller annen tabloid-blekke jeg leste på bussen til
jobb.

>> Eg trur denne krigen er nødvendig for å unngå enda verre
situasjonar i
>> framtida. For å knuse Nazi-Tyskland var det nødvendig både å
bombe Dresden
>> og å gjera landgang i Normandie. Krigen i Jugoslavia er ikkje
over. Tida får
>> vise kven som hadde rett.

Jeg synes ikke dette helt kan sammenlignes; dette skjedde på tampen
av en blodig verdenskrig (når verdens midtpunkt europa og usa er i krig
defineres dette som verdenskrig) - det hadde garantert en stor effekt for å
avslutte krigen, men dette var imellom land som allerede var i krig. Mange
andre At NATO blander seg inn i en intern konflikt i et land (eller
tidligere land) kan etter min mening ikke sammenlignes med dagens situasjon.

Hadde dette skjedd for fem år siden ville jeg heia på nato-heltene
siden grunnskolelærere ofte har en tendens til å forklare situasjonen en
smule for entydig. Hadde dette skjedd i fjor ville jeg fanatisk stått på
"offeret" sin side, i dag er jeg bare lei og oppgitt over hele dritten. En
albaner ville helt sikkert ha reagert annerledes, en serber likeså, men jeg
er en venstre-orientert pasifist som ikke tror på krig som et verktøy. Jeg
har full forståelse for at andre har sine meninger og vil kjempe til døden
for andres rett til å ytre disse. Det såkalte demokratiet vi har i dette
landet gir faktisk alle talerett noe jeg setter stor pris på. Gang på gang
har heltene i nato/usa gjort ting vonde ting verre med "fredsskapende
militære aksjoner". Jeg tror dette blir enda ei side i den blodige boka, noe
jeg med tungt sinn bare må observere fra sidelinja.

Nå tar jeg meg endelig påskeferie - ønsker alle på forumet en riktig
god sådan :)

---------------------------------------------
Vennlig Hilsen
Magne Haagen Flatval
---------------------------------------------
Kvalito IT AS Tlf: 73 54 64 80
Pb. 38 Fax: 73 54 64 76
7005 Trondheim Mob: 934 43 140

http://www.kvalito.no/magne/
Konto 8601.05.43942
---------------------------------------------