RE: Skal ein forhandle med fascistar?

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 31 Mar 1999 22:59:44 +0200 (MET DST)

At 18:28 31.03.99 +0200, M. H. Flatval wrote:

>Skal tyrkia og usa ("menneskerettsforkjempere") få bondevik-velsignelse til
>bombe et land tilbake til steinalderen fordi enkelte der faktisk er
>facister?

Her er det et par korreksjoner som trengs. Motstanden mot den fortsterkede
galskapen som er i gang vinner intet på dumhet og propagandanonsens.

1) NATO prøver ikke "å bombe et land tilbake til steinalderen" i dette
tilfellet, selvom de er godt på vei til å oppnå det som er verre i rent
mental henseende. Det av sivilisert tenkning og oppførsel i området som har
overlevd fascisme, krig, stalinisme og vestkapitalisme svekkes kolossalt
(som tilfellet alltid er i moderne krig). At NATO har konkrete planer som
betyr at hele kloden bombes til en kald prekambrisk istid i andre tilfeller
er noe annet. I dette tilfellet er de mest opptatt av sin troverdighet. De
prøver nok til en viss grad å knekke Serbias militære apparat og tar nok
ikke smålige hensyn, men er også vaktsomme om sitt omdømme. Men det er
forbausende mye "problemer med været" virker det som. "Fase to" har nå
startet forfra tre dager i strekk ifølge nyhetsmelderne. Det fortelles dag
etter dag at "NÅ begynner det for ALVOR" osv. Men det synes smått med
konkrete resultater utover å styrke oppslutningen bak Milosevitj, skape
røykteppe for etnisk rensing (sikkert ikke bare, men altoverveiende fra
serbiske fascistbander og militær) og sette fart i en flyktningestrøm. Hva
som egentlig foregår får vi vite minimalt om. Nyhetsflommen som egentlig
står på stedet hvil med kaskader av det samme og det samme er et skalkeskjul
for en enda mer omfattende kontroll med og sensur av mediene enn den vi har
til daglig. Og NATO er ikke villige til å ofre annet enn
skattebetalerpenger, igjen på grunn av hensynet til opinionen. Det er
omfattende og nære tradisjoner i det jugoslaviske området (inntil 2.
verdenskrig var ca. 75 pst. av befolkningen beskjeftiget i primitivt
jordbruk) for å utkjempe slike konflikter med lite annet enn morterkanoner,
maskinpistoler, håndgranater, kniver osv. Dessuten befinner store deler av
militær utrustning seg i hulesystemer under bakken hvor den vanskelig kan
nås fra fly. Det er lite tradisjon for å gi seg. Å tro at NATO skal kunne
stoppe dette med høyteknologisk bombing er mer enn naivt.

En av de mulige hypoteser er faktisk at hele aksjonen er provosert igang
fordi den skal bli en fiasko, og dermed bl.a. skape grunnlag for en
republikansk president ved valget i USA i høst, fjernelse av
sentrumvenstre-regjeringen i Italia, de rød-grønne i Tyskland mm. Positiv
effekt sett fra disse kreftene blir også økt produksjon i våpenindustrien,
håp om ny kald krig med opprustning osv. Verden styres av folk som foran alt
annet er sinnsykt opptatt av profittrater og en markedsliberal religion,
ødeleggelse av velferdstaten osv. Derimot gir de blanke faen i Milosevitj,
albanere, tsjetniker osv. De betyr uhyggelig lite i verdensøkonomien.

2) Det er ikke "enkelte" som er fascister i Serbia. Seseljs fascister fikk
rundt 40 pst. av stemmene ved det siste valget og han er visestatsminister.
Mange serbere tror rent bokstavelig at de er Guds utvalgte folk. Seselj
uttalte i forbindelse med Serbias etniske rensninger i og krigen med Kroatia
at "Kroatia er bare det man kan se fra kirketårnet i Zagreb". Kroatiske
fascister (som står en del svakere) har samme oppfatninger om Serbia og
Bosnia. Det forhindret ikke bl.a. tyske nynazister i å delta som frivillige
på begge sider i den serbisk-kroatiske krigen. Husk at krig er en slags
religion for fascister. Den høyreekstreme rasisten Umberto Bossi i Italia
har i dag uttalt sin støtte til "våre serbiske brødre", og fascisten Le Pen
i Frankrike støtter Serbia varmt. Fascismen er en kapitalistisk løsning når
problemet med masseoppslutning blir akutt i krisetider. Historia viser at
venstresida bør være på vakt mot "strange bedfellows".

Vh. Karsten Johansen