Re: Skal ein forhandle med fascistar?

Knut Rognes (knrognes@online.no)
Wed, 31 Mar 1999 22:26:04 +0200

Oddmund Garvik skrev 19:35 31.03.99:

>Knut Rognes skriv mot betre vitande:
>
>>Ser du på NATO / USA som en "spydspiss" i kampen mot fascismen i dag?
>
>Eg skulle vel helst ikkje svare på slikt tøv, men for sanninga si skuld:
>Når sa eg det?

Nei, du har aldri sagt det. Men jeg stilte spørsmålet (hvordan kan et
spørsmål være "mot bedre vitende" forresten?) fordi jeg synes det ligger
implisitt i det du skriver at regimer av denne type må møtes med sterk og
avgjørende voldsinnsats en gang for alle, a la NATO nå for tiden (men
kraftigere), dvs at en ikke kan "forhandle" eller liknende med "slike
regimer" fordi de ikke er å stole på, osv. Det er grunn til å tro at du ut
fra det du har skrevet mener at enhver diplomatisk eller annen bestrebelse
er helt fåfengt i forhold til det du kaller "slike regimer". Da gjenstår
vel bare volden, altså den definitive voldsutøvelse. I dag er det NATO /
USA som står for et slikt syn. Men gir vi NATO rett til å definere hvem som
omfattes av begrepet "slike regimer" (dvs "de onde") må vi gi andre samme
rett. Oppskrift på alles krig mot alle spør du meg.

Hilsen Knut Rognes