Re:_Synet_på_eget_borgerskap

Mette Borgen (tfborgen@online.no)
Fri, 26 Mar 1999 20:23:02 +0100

Harald haukaa Fjørtoft skrev:
> Eg meiner det no må organiserast ein "Folkets
> front mot norsk imperialisme og militær aggresjon".

Her i Bergen går det rykter om snarlig oppstart av "Hjemmefront mot norsk
imperialisme". Et slikt tiltak ville vært bra, og ville ha en dypere
analyse enn "Oppropet mot krigen". Men jeg mener også at det er viktig at
oppropet er slik det er nå. Slik at det ikke er vanskelig for folk å
tilslutte seg. Jeg tror vel heller ikke at du er imot oppropet.

> Klassekampen-forum,
> avisa Klassekampen, partiet AKP og fronten (partiet) RV bør vera gode
> utgangspunkt for ei slik organisering.

Jeg mener også at Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom er sentrale ved
organiseringen av en slik front. Dessuten er det viktig å få flest mulig
med. Det skal jo tross alt være, som du også skriver: Folkets front! Det er
mange fler enn de som stemmer RV/SV som ville tilsluttet seg et slikt
initiativ, f.eks ved underskriftskampanjer.

> Takk for initiativet. Men for meg er dette ikkje tilstrekkjeleg.
Hva tenker du at "Folkets front mot norsk imperialisme og militær
aggresjon" skal gjøre? Mener du at organisasjoner skal tilslutte seg denne,
eller er den for enkeltpersoner?

Det holder nok desverre ikke med at KK arrangerer et påskeopprop. Det løser
ikke så mye. Jeg er redd konflikten kan bli ganske langvarig. Men jeg har
ennå ikke lagt meg ned i grøften. Jeg tror slike opprop og tydelig motstand
i folk er ekstremt viktig.

Jeg oppfordrer også alle til å skrive under oppropet mot krig, og jobbe med
å spre oppfordringen videre.

Kameratslig hilsen
Mette Borgen