Opprop mot krigen

Harald_Haukaa_Fjørtoft (harald.fjoertoft@c2i.net)
Fri, 26 Mar 1999 19:31:50 +0100

Takk for initiativet. Men for meg er dette ikkje tilstrekkjeleg. Ein
leiande sosialist sa ein gong at skiljet mellom reformistar og kommunistar
var synet på eige borgarskap og deira imperialisme. I denne debatten har
den store stygge ulven vore NATO (som av mange til og med vert skrive Nato
som ein annan person), men svært lite (ingenting?) har vore retta mot det
norske borgarskapet og deira interesser av kontroll over alle marknader,
råvarkjelder og produksjon. Eg meiner det no må organiserast ein "Folkets
front mot norsk imperialisme og militær aggresjon". Klassekampen-forum,
avisa Klassekampen, partiet AKP og fronten (partiet) RV bør vera gode
utgangspunkt for ei slik organisering.