Re: Serbisk terror i Kosova

Oddmund Garvik (garvik@i-france.com)
Fri, 26 Mar 1999 21:15:32 GMT

Knut Rognes:

>Dette er også Carl Bildts poeng.

>Nettopp. Derfor er det ikke aktuelt. Clinton, Blair og Erik Solheim...

Eg har ingenting med desse folka å gjera. La oss diskutere sak...

>>Eg trur den sikraste strategien på lengre sikt ville vere først å drive dei
>>serbiske militære styrkane ut av Kosovo, avvæpne UCK og demilitarisere heile
>>området. Dette inneber ein relativt stor internasjonal fredsstyrke over
>>fleire år, men denne gongen med skikkeleg utstyr, og med eit klinkande klårt
>>mandat.
>
>Og hvem skal vedta og deretter gjennomføre dette i virkeligheten verden?

Dette er eit synspunkt. Eg har ingen illusjonar om at det kjem til å bli
sett ut i livet, diverre. Korkje av Nato, eller FN.

Oddmund Garvik