STOPP NATO

Hans Berger (nkuost@hotmail.com)
Thu, 25 Mar 1999 00:29:49 +0100

Stopp NATO!

Vuk Draskovic er et godt eksempel på hvor mediestyrt og manipulert oppfatningen av krigen i Jugoslavia er. For et par år siden var han Vestens Helt i massedemonstrasjoner for "demokrati" i Beograd som fikk bred mediadekning i flere uker. I dag er han glemt. Hvorfor? Jo, det viser seg at Vestens Demokratiforkjemper står for en langt hardere linje enn Milosevic når det gjelder Kosovo-provinsen. Setter en seg inn i serbisk politikk vil man oppdage at Slobodan Milosevisc fører en moderat politikk, mens Draskovisc står for ren nasjonalisme. Men hva skal vi med nyanser og objektiv kunnskap, VG- og TV2oppfatningen av verden strekker seg fra Solheim-folket i SV til Hagens halvfascistiske parti. Hva er i det hele tatt hensikten med politikk og diplomati så lenge vi har NATOs bomber?

"Send for the Marines" er et begrep som stadig får ny mening og aktualitet i nye verdenshjørner. Nå har NATO startet krigføring på flere fronter. I Irak pågår fortsatt bombing mens Serberne nå har fått det første av "NATOs knyttneveslag", som alliansen selv kaller angrepet. NATOs bomber er selektive, ja nærmest kirurgisk treffsikre når det gjelder hvilke land som skal legges i ruiner. Serbere for eksempel, er pr definisjon barbarer, krigsforbrytere og undermennesker, slik andre folkeslag har vært framstilt tidligere. Som en skjebnens ironi deltar Tyske Tornado jager-bombere i angrepsrundene mot Serbia. Tyskland bombet også området for 55 år siden, mens kroatene gjorde smussarbeidet rundt krematoriene og gasskamrene. Slik dagens nynazister benekter "Die Endlösung", endrer kroatiske myndigheter konsentrasjonsleir-minnesmerket Jasenovac til å hedre Ustasja-bødlene. Serbiske flyktninger sendes nå konsekvent tilbake til trakassering, yrkesforbud og vold i det fascistiske Kroatia. !
Det har blitt rutine for norsk politi å lempe gråtende barnefamilier ut av kirkeasyl. Dette er 30-tallets flyktningepolitikk i gjentagelse, den gang Quisling var justisminister.

Vollebæks, Bondeviks og Clintons argumentasjon er kvalmende. "Bomber er nødvendig for å hindre en humanitær katastrofe", heter det. Ordene mister sin betydning. Sivile er allerede drept i angrepets første runde den 24.3. NATO regner med mange runder, hvor den tredje kan medføre teppebombing av "generelle militære mål". Hvor skal den serbiske befolkningen flykte? Til månen?
På vegne av Norges Kommunistiske Ungdomsforbund protesteres det på det skarpeste mot bombingen av Serbia Norges og Norges aktive deltakelse i angrepene. Vi tar sterk avstand fra at Norge nå befinner seg i krigstilstand med Serbia, en avgjørelse som bør stå for Norske myndigheters regning alene.

Hans Berger,
nestleder i NKUs sentralstyre