RE: FW: DEMONSTRASJON

Kaj_Størdal_Toftner (kaj@kvalito.no)
Wed, 24 Mar 1999 23:38:25 +0100

Jeg beklager, men jeg kan ikke svare. (Siden jeg bare forwarda meldingen)

Men jeg har sendt forespørselen viderer til Sosialistisk Arbeideravis og til
Bjarke
Friborg som sendte den ut på RV-lista.

Jeg håper på snarlig svar i fra dem.

Med vennlig hilsen

Kaj Størdal Toftner

> -----Original Message-----
> From: Karsten Vedel Johansen
> Sent: Wednesday, March 24, 1999 11:31 PM
> To: klassekampen-forum@aksess.no
> Subject: Re: FW: DEMONSTRASJON
>
> At 22:26 24.03.99 +0100, Kai Stjørdal Toftner wrote:
>
> >> >
> >> >***************
> >> >DEMONSTRASJON MOT BOMBING
> >> >***************
> >> >
> >> >
> >> >Torsdag kl. 17.00 utenfor den amerikanske
> >> >ambassaden i Drammensveien.
> >> >Vi går til utenriksdepartementet etterpå
> >> >
> >> >*****************************************
>
> Hvilke paroler har denne demonstrasjonen mot Serbias fascistinfluerte
> regime
> og dette regimets undertrykkelse i Kosovo?
> Hvilke paroler mot visse albaneres sjåvinistiske drømmer om Stor-Albania?
>
> Vh. Karsten Johansen