Eritrea, KK og NRK

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Thu, 18 Mar 1999 12:03:42 +0100

KK har i ukevis nå hatt en dekning som favoriserer Eritrea og legger
mesteparten av skylda for krigen på Etiopia. Dekninga har vært interessant,
og jeg er sjøl ikke i stand til å si om den er feilaktig eller ikke.
Problemet for meg er at NRK utenriks under hele krigen har lagt mesteparten
av skylda på Eritrea. Til og med nå, etter at Eritrea har akseptert OAU sin
fredsplan, unnskylder NRK utenriks Etiopias fortsatte offensiv med at
Eritrea ennå ikke har trukket seg fra *andre* områder som de skal være ute
av som en del av fredsplanen. Mens KK de siste dagene ikke nevner dette, men
i stedet slår fast at Etiopia har vikarierende motiver, nemlig å erobre
adgang til havet og å styrte Eritreas regjering.

Mitt kritiske poeng til KK er da dette: Når dere skriver så mye om krigen
(helt greit), da må dere også bruke en del av plassen til å kommentere og
tilbakevise de andre versjonene (f.eks. NRK sin). Hvis KK bare kjører sin
egen versjon, som om det ikke eksisterte andre versjoner som avisas lesere
får fra f.eks. NRK, så virker ikke KK troverdig, og det gjelder uansett om
KKs versjon er aldri så riktig!!

(dette skevet med et lite forbehold: Det kan jo være noe i KK om dette som
har gått meg hus forbi. Men jeg mener uansett at da har KK slått dette for
lite opp. Husk at KK må ikke bare rapportere det avisa mener er det rette
bildet av det som foregår: Avisa må også forholde seg til den versjon som de
systemlojale mediene gir!)

Trond Andresen