bjarne naerum och teknologikritik

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Thu, 18 Mar 1999 11:49:47 +0100

Det här blir kanske ett filosofiskt svar...

1. Båsologi.
Jag skulle vilja kalla det ett binärt tänkande.
Men jag tror människan, homo sapiens sapiens alltid har behövt
någon form av båsologi för att orientera sig i verkligheten.
Människan har fört ihop olika erfarenheter, och prövat sig fram,
för att överleva. Nuvarande människans, sedan säkert mer än
100 000 år tillbaka, sätt att tänka, hur ju gjort oss överlägsna -
det tycker vi själva i alla fall - alla andra djur. Därmed har jag inte
sagt att all båsologi har varit korrekt. Stjärnornas rörelser
bestämmer inte EU:s kommande öde, om nu någon tror det.
2. Teknologikritik.
Vår syn på teknik, formas av vilka erfarenheter vi gör, vad vi arbetar med, och vad
vi har för värderingar.
Vänstern är inte teknikfientlig, utan vi vill använda framför allt kommande teknik på
ett riktigare sätt, och vi visar på vilka konsekvenser dagens teknik har.
Om vi kunde ta värmeenergi ur jordens inre, så kanske vi slapp olja och
kärnkraft, och kanske också slapp USA:s bombningar i Irak.
Sedan hör teknik och samhälle/organisation ihop. Det är kanske det du vill peka på.
Men det hör väl mera ihop med det jag skrev här i KK-forum om
"akademiska karriärer". För utbildningsapparatens huvudsyfte är att få
fram utbildat folk, som kan fungera som smörjolja, för näringslivets fortsatta
vinstintressen. Tekniken är underordnad kapitalackumulationen.
Var det här svaret något att ha?
Undrar,
Paul Brosché
Kil 18/3 1999
Ps!
Jag borde skriva något om Bengtsfors också. Jag har nog alldrig sett några så
ledsna människor på TV igår och idag.
När vi diskuterar "kapitalismens sammanbrott", så bör vi peka på att detta
inträffar här och nu, fast inte ännu i kapitalismens centra.
DS