SV: Ros til KK (og litt ris)

Line Schou (line.schou@klassekampen.no)
Thu, 18 Mar 1999 09:16:44 +-100

Takk for tilbakemelding. Det er vanskelig å framstille disse tingene på
en lettfattelig måte, men jeg skal prøve å gjøre ting klarere i framtida. Når
jeg må omtale vedtak og regler fra forskjellige tidsperioder om hverandre, er det fordi de virker sammen og gjør ting mulig. Gamle Schengens regler har ikke forsvunnet, det hele er bare i ferd med å bli integrert inn i resten av justispolitikken. Akkurat nå er det mye som er uklart.
For å besvare det siste spørsmålet-
A En lovendring på vei i Norge, som en følge av Schengen, åpner for at utenlandsk politi kan operere i Norge bevæpnet.

B Stortingets ønske om å knytte Norge nærmest mulig Europol, en hemmelig håndbok som viser at Europol allerede regner med at Norge skal være med - gjør det i lys av A sannsynlig at Europol-agenter blir å finne i Norge i framtida.

C En tilleggsprotokoll til Europol-konvensjonen, som gir Europols agenter full diplomatisk immunitet, er til ratifisering i EU-landene.

= Europols agenter vil kunne operere i Norge, med diplomatisk immunitet.

Gjorde det ting klarere?
Ellers lover jeg å skjerpe meg når det gjelder å oppgi kilder. Det går også an å for eksempel sende e-post, dersom en ønsker nærmere kildehenvisninger.

Line Schou

Dette er ein komplisert materie, og dessverre er det av og til vanskeleg
å finne tråden i artiklane. Dei kan handle både om gamle Schengen,
justis- og politisamarbeidet og Europol. Gamle vedtak, nye avtalar og
forslag under arbeid blir omtala om kvarandre. Det manglar også ein del
kjeldetilvisingar, som trengst dersom ein skal bruke opplysningane
vidare.

For å setje det på spissen: Kven har (eller får) lov til å skyte folk i
Noreg utan å bli straffa for det?

Lars Staurset