Re: Svar til Johansen

Paul Bernhard Hegge (p.b.hegge@hfstud.uio.no)
Thu, 18 Mar 1999 13:57:50 +0100

At 11:16 17.03.99 +-100, Line Schou wrote:
>
>Jeg har hittil ikke deltatt på dette forumet, men nå tror jeg det er på tide.
>Som journalist i Klassekampen synes jeg det er interessant at debatten av
og til også dreier seg om selve avisa, for vi trenger tilbakemeldinger.

Helt enig. Men hvordan få til det ? KK-forum har blitt
en blanding av reale saker og dypt bitre personlige greier. Det er ikke
lett å skille snørr fra snurrebarter. Burde alle medl. betale en viss
månedsavgift? Pluss tilleggsavgift for innlegg på mer enn 2 A-4 ark i uka -
men uten mulight til akkumulering eller salg av ledig kapasitet til de mest
supereksponisørene? Kanskje noe for listeadm. TA ?
Saken blir jo slett ikke noe bedre av at TA er altfor negativ mot nye KK.

> Det er Knut Johansens innlegg som nå får meg til å bryte tausheten. Jeg
måtte lese det flere ganger for å være sikker på at det hele ikke bare var
ironi. Er det en plage for ham at redaksjonen har tatt et klart
kvinnepolitisk standpunkt? Når det gjelder kvinnepolitikk skal det
tydeligvis være størst mulig bredde, eller til og med mangel på klar linje.
Det er pussig at kjedsomligheten melder seg så mye raskere akkurat på dette
feltet.

Jeg syns KJ har et poeng her. Husk at du som skribent, sammen med Skipper'n
og resten av røkkern i KK's indre gemakker styrer over et (tenkt?) imperium
som er Klassens avis - også med tanke på den "utvidete arb.klasse". Mange
professorer mener absolutt de tilhører arb.klassen, i de kretser er det en
stor status. Sykepleiere derimot blir for noens vedkommende sin del svært
sinte og hele abb. på KK henger i en tynn tråd, ved den slags beskyldning.
Mange kvinner ønsker å snobbe oppover, akkurat som menn.

> Denne avisa har også et klart revolusjonært sosialistisk standpunkt og et
anti-rasistisk standpunkt. Men det blir vel noe helt annet.
> Det etterlyses aldri intervjuer med folk som mener innvandrere er
skadelige snyltere, eller folk som mener at arbeiderne i Norge krever for
mye i lønnsforhandlingene «Det finnes også fornuftige folk, til og med folk
som har studert saken, som er inne i den, som mener det»
> Og kan det da være nødvendig med BARE kvinnestoff i 8. mars-nummeret?

6. og 8. marsnr. var svært bra. Særlig tatt i btraktning fjorårets
(6.marsnr.-98) så viser dette en en rev. dagsavis i kvalitativt firsprang
mot det virkelig bedre. Men la ikke spranget bli så høyt at en ikke vil
høre på andre, lytte til dypet i folkemassene og huske på st KK skal 1.
Utvikle seg - og holde seg i live, 2. Utvikles for å utvikle - det
dialektiske forholdet mellom masse og produkt, mellom skrivere og lesere ,
mellom teori og praksis.

8. mars er faktisk den internasjonale kvinnedagen. Denne ene dagen i året
skal det dreie seg om kvinnepolitikk, men jeg skjønner at det blir for mye
for Knut Johansen.

Ta heller pøkken enn speller'n! Men de fleste menn - særlig litt eldre
fortjener nok, ihvertfall av og til, en trøkk 16, så da så...

Hvordan hadde reaksjonen vært dersom noen hadde klaget på for mye klasse-
og arbeiderstoff i 1. mai-nummeret?
> «Er det god reklame for avisa å gi nye
>kvinnelige lesere inntrykk av at avisa mener at det bare er "kvinnestoff"
>som interesserer kvinner?
> Jeg tror faktisk det er utmerket reklame for avisa at vi er gode på
kvinnepolitikk - og har tatt et klart standpunkt. Og det er symptomatisk at
Johansen mener det kvinnepolitiske stoffet bare er myntet på kvinner, det
er faktisk tiltenkt begge kjønn. At behovet er stort for dette stoffet
demonstrerer han med all mulig tydelighet i innlegget sitt.
> Jeg tror Johansens problem er at han er uenig i den kvinnepolitiske
linja, heller enn at den er så kjedelig. Han uttrykker et ønske om å få
servert argumentasjonen for begge sider, slik at han kan komme til sine
egne standpunkter. Vil det si at han ønsker seg en nøytral avis, som ikke
har tatt standpunkt i noen retning? Gjelder dette i tilfelle bare på det
kvinnepolitiske området, eller på alle områder?
> Klassekampen utgir seg ikke for å være nøytral, og takk for det. Det
varme forsvaret for kontantstøtta som han savner, kan Knut Johansen helt
sikkert finne i noen av de mange «nøytrale» avisene her i landet.
>
> Line Schou

PS.
Det fins mange "agenter" både i og utenfor KK, noen er skikkelig slemme og
vil vondt, dvs nedlegging av KK som dagsavis, evtat den blir en tannlaus
liten fisk. Men de fleste"agentene" er snille, men mangler litt oversikt og
mener sin navle er den største og beste i verden, som alle må se på og
kanskje beundre. Tidene forandrer seg - menneskene med.

Paul