Re: Sovjettunionen og mening med kritikken

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 17 Mar 1999 19:36:33 +0100 (MET)

At 02:00 17.03.99 +0100, Rasmussen wrote:

>Kom frem med tingene om Sovjetunionens naturvidenskab.
>De eneste områder jeg har erfaring med er datalogi og psykologi/pædagogik.
>Hvor bl.a. Polen og Sovjetunionen havde meget at byde på. I det EDB-firma
>jeg har arbejdet tog programmørerne altid østpå når noget svært skulle
>afklares.
>Påstanden om, at Sovjetunionen intet havde at byde på inden for atom-fysik
>etc. er mere end vrøvl.

Ingen har påstått at Sovjetunionen ikke hadde noe å by på innenfor diverse
naturforskning som var på høyden og i visse tilfeller (store datamaskiner)
bedre enn vesten. Det jeg har prøvd å si (selvfølgelig uten å høste annet
enn hysteriske skjellsord, trusler og ryktespredning om at jeg ikke gjør min
skolejobb osv. som "svar") er at dette forhold ikke skyldtes den
marxistisk-leninistiske dogmatikkens genialitet, hvilket presis er Lydersens
til hudløshet gjentatte åpenbaring. Det Sovjetforskningen har ytet av reell
verdi har skjedd på tross av, og ikke i kraft av denne marxist-leninistiske
legitimasjons-skolastikken. Selvfølgelig greide man ikke helt å hindre folk
i å tenke selv. Hvordan var det med f.eks. atomforskeren Andrei Sakharovs
forhold til marxismen-leninismen? Les gjerne bøker som "Et spørsmål om
vanvidd" av Roy og Shores Medvedev eller "Spørsmål svar spørsmål" og
"Dialektikk uten dogmer" av Robert Havemann - også en fremtredende
naturforsker som dog ble satt i husarrest bevoktet av en hær av
STASI-agenter på grunn av sin manglende dogmatikk.

I 1980 kunne man på hovedgata i Øst-Berlin se en utstilling i et vindu som
skulle vise marxismen-leninismens teknologiske overlegenhet. Her sto
TV-apparater som fra tida rundt 1950 i vesten mm. Man prøvde i
statskapitalismen som i virkeligheten var i en slags halvkolonial posisjon i
verdenøkonomien, selvfølgelig ikke minst takket være USAs teknologiske
blokade, hele tiden bare å etterligne vesten. Hollywood-film ble vist for
Stalin i hemmelighet, han elsket det. Et kappløp om det samme mål. "Å kjøre
forbi uten å ta igjen" kaltes dette i en ironisk protestsang fra DDR rundt
1980. Noe forsøk på en alternativ utvikling fantes det ikke spor av.

Hva skal vi oppfatte Tsjernobyl-verket og dettes utbredte atomkraftteknologi
som et uttrykk for? Trabant? Atomforurensingen på Kola? Situasjonen rundt
Nikkel? Hvorfor hadde Sovjet fire paralelle oljepipelines i
permafrostregioner? Fordi sjelden mer enn en av dem virket, fordi man ikke
hadde tatt høyde for telehiv og smelting av permafrosten. Ut av de andre
fosset og fosser olje og forurenser svære arealer i noen av verdens mest
sårbare naturområder. I hvis interesse er det å fortie det? "Sosialismens"
eller sosialismens? Jeg kunne også tenke meg å høre Rasmussens vurdering av
Maos "store sprang fremover" - hvorledes dette viser den kinesiske
ml-tenkningens overlegenhet? Den største sultkatastrofen i Kina i nyere tid
var følgen av bakgårdsovner osv.

Vh. Karsten Johansen