Ingvald Godals artikkel

Ivar Johansen (ivajoha@online.no)
Wed, 17 Mar 1999 17:35:20 +0100

Hva er det Godal egentlig har sagt? Jeg har lagt ut den famøse
artikkelen på nettet: http://www.sv.no/oslo/artikler/godal.htm

Med hilsen

Ivar Johansen