Sovjettunionen og mening med kritikken

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Wed, 17 Mar 1999 02:00:17 +0100

Præstø den 17. marts 1999
Hej!

Sigurd kom frit frem.
Gentag dig selv og kom med nyt til os der ikke ved hvad vi er gået glip af.
Ovennævnte er ikke spydigt ment. Men et forsøg på at øse af din viden og
dine erfaringer.
Kom frem med tingene om Sovjetunionens naturvidenskab.
De eneste områder jeg har erfaring med er datalogi og psykologi/pædagogik.
Hvor bl.a. Polen og Sovjetunionen havde meget at byde på. I det EDB-firma
jeg har arbejdet tog programmørerne altid østpå når noget svært skulle
afklares.
Påstanden om, at Sovjetunionen intet havde at byde på inden for atom-fysik
etc. er mere end vrøvl.
De fik hjælp af amerikanske og engelske kammerater, og så. (mener det var
Bismo?)

Men almindelig teknik-hån overfor andre lande har jeg bl.a. selv taget mig
i under et besøg i Kina i 1979.
"Hvorfor trækker det ikke bare ledninger sådan og sådan?" - tænkte jeg
under et besøg.
Der var selvfølgelig en forklaring. Og endelig kunne man bl.a. diskutere
sikkerhed med folkene, modsat albanerne der påstod at albanske mænd og
kvinder havde særligt gode øre osv.
(Her kommer lige en lille historie fra samme besøg i Kina. I en forholdsvis
rig folkekommune lige uden for Canton kiggede vi bl.a. på små vagtler i
bur. Og vi så også en del høns. En af vore deltagere mente straks, at
formanden for folkekommunen måtte høre om vores diskussion af burhøns i
Danmark og EF. Han lyttede interesseret - frem og tilbage gik det. Han
forklarede om manglen på æg, rationering ... Og da han ikke straks befriede
de stakkels dyr måtte kvinden fra Danmark jo fortælle ham, at hønsene havde
det lige så slemt som kineserne før befrielsen. Nu måtte han da kunne
forstå tingene. Formanden blev stik tosset, sagde at det var metoder de
havde lært i udlandet, og at netop de høns vi snakkede om kom fra Italien.
Resten af besøget foregik høfligt, men uden de sædvanlige gode diskussioner
vi havde haft på tidligere besøg andre steder.)

Du skriver:
"Ontologien gjennomsyrer alt ontologene skriver, og Trond Andresen står i
front for dem, som listebestyrer og RV-autoritet..."

Hvorfor være så satans hudløs.
Hvis jeg ikke ved noget. JA, så vil jeg gerne vide mere.
Hvis jeg skriver noget forkert vil jeg gerne rettes.
Men der er ikke noget ved at blive jordet eller gjort til grin. Det tjener
intet formål.
Trude Koksvik Nilsen og andre skal selvfølgelig ikke jaget bort.

Som indianerne siger: "vis god vilje". Det er slet ingen dårlig ting.

Sigurd!
Vær med til at højne niveauet. Øs, øs af kilden!
Venstrefløjen, arbejderklassen og alle undertrykte - og os selv som enkelt
individer har al mulig brug for solidaritet og opbygning.
Jeg bliver glad hver gang jeg får mail fra KK-forum.
Der er stadig nogle der gider.
Der er stadig nogle der synes at revolutionær teori og parksis er værd at
fare i flint over.
Der er stadig nogle der gider diskutere erfaringerne fra den internationale
kommunistiske bevægelse.
Hvorfor blev du ekskluderet af NKU?
Lade os alle smide selvhøjtideligheden over bord - bide i det sure æble. Og
ikke alle er som bekendt sure!!!!!!!!!

"Den materialistiske lære, at menneskene er produkter af omstændighederne
og opdragelsen, at forandrede mennesker altså er produkter af andre
omstændigheder og forandret opdragelse, glemmer, at omstændighederne netop
forandres af menneskene, og at opdrageren selv må opdrages. Den fører
derfor nødvendigvis til, at den skiller samfundet i to dele, af hvilke den
ene er ophøjet over samfundet. (F.eks. hos Robert Owen.)
At forandringen af omstændighederne falder sammen med den menneskelige
virksomhed, kan kun opfattes og forstås rationelt som revolutionerende
praksis." (Karl Marx: teser om Feuerbach)
"One has to have a great dose of humanity, a great dose of the feeling of
justice and of truth not to fall into extreme dogmatism,
into a cold scholasticism, into isolation from the masses.
Every day one has to struggle that this love to a living humanity transform
itself into concrete acts,
in acts that serve as examples, as motivation."
Ernesto Che Guevara

Kammeratlig hilsen
Per Rasmussen

Yours in solidarity
Familien Rasmussen Præstø
Denmark
pera@post.tele.dk
cape@teliamail.dk

Familien Rasmussen Præstø
http://home0.inet.tele.dk/pera/index.htm
http://come.to/familienrasmussen

Cuba SI!
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/
cubasi@teliamail.dk
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/index.html

Ernesto Che Guevara
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ernesto.htm
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/index.html

Viden er Magt! - Grundskoling i marxismen-leninismen
http://w1.1559.telia.com/~u155900373/
mlmtt@private.dk