BNP-tillväxt_i_Sverige

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Thu, 11 Mar 1999 07:53:31 +0100

Från dagstidningen Dagens Nyheter 11:e mars 1999.
På sid A15, skriver marianne.bjorklund@dn.se

Sverige har sammantaget under 1980- och 90-talen haft
en skral tillväxt. Vi har halkat efter i köpkraftsligan bland
OECD-länderna och konjunktursvackorna har blivit både längre
och djupare. Jämfört med det glada 60-talet är skillnaden
markant, då steg BNP med i snitt 4,4% per år. Under
1990-talet hittills har tillväxten varit 1,2% i genomsnitt.

Palle