Re: Om kvinners deltakelse på KK-forum

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 10 Mar 1999 22:34:10 +0100 (MET)

At 22:22 10.03.99, Sonja Tinnesand wrote:

>3. En annen grunn til at kvinner deltar mindre her, tror jeg er at mange
>kvinnelige debattanter bare deltar i diskusjonen om hvorfor det er så få
>kvinner her. Og min personlige oppfatning om _det_, er at det er en praksis
>som bare gjør ting verre. Hvis kvinner vil at kvinner skal delta, vel, så må
>disse kvinnene faktisk _delta_. Ikke bare stille seg i en "offer-posisjon"
>og si at det er synd at de ikke deltar. _Får_ man ikke ordet, så må man _ta_
>det. Å holde seg unna et område, betyr at man ikke har innflytelse på det.

100 pst. enig.

Et sidemoment, som jeg prøvde å nevne i et tidligere innlegg: er det sikkert
at den som tier alltid er undertrykt? At de som taler har mest makt? Kanskje
mange av oss skravler av maktesløshet? Kanskje en del kvinner og menn tier
av klokskap? Jeg minner om at den gamle Wallenberg som i en periode var
Sveriges mektigste kapitaleier hadde som valgspråk: "Att vara, inte att
synas". Han deltok aldri i offentlig debatt. I likhet med mange
storkapitalister. Er de derfor "strukturelt undertrykt"? Mange av oss har en
overtro på ordets makt. Mye tale uttrykker selvundertrykking.

"Wovon mann nicht sprechen kann, darüber muss mann schweigen" (Wittgenstein).

Vanhellig humring

Karsten Johansen