till sigurd lydersen, brev 2

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Wed, 10 Mar 1999 22:00:30 +0100

Om Kina!

Mao hade tydligen flera diskussioner under 1950-talet med Pavel Yudin.
Allt det här finns med i Mao: the secret speeches of chairman Mao,
utgivna av Roderick Macfarquhar med flera, 1989.
I denna samling med tal av Mao, som är ifrån åren 1957-1958, ingår
också Maos utförligaste kritik av Stalin, och att 3:e internationalen blev
för centralstyrt.
Här i Sverige håller högskolor och universitet på att bli en samlingsplats
för arbetslösa ungdomar. Var ska alla få jobb någonstans?
Folk stannar inte kvar här i Värmland, och i år planerar man att riva 1200
lägenheter här i Värmland. Visst är det sjukt!
Förövrigt så kan även jag vara ilsk och arg ibland, men man bör ju egentligen
inte rikta ilskan mot dom, som man har mest gemensamt med, eller hur?
Förövrigt så betyder Pavel, översatt från ryskan Paul.
Men jag har alltid kallats för Palle.
Hej!
Palle