Om_kvinners_deltakelse_på_KK-forum_generelt

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Wed, 10 Mar 1999 21:08:35 +0100

Jeg har lest innleggene til KVJ og Bjarne Nærum om disse emnene, og uten å
sitere noe her vil jeg bare slenge inn et par momenter, især siden dette
streifer innpå en debatt som også Mette Borgen og et par andre har reist i
det siste; kvinner/jenter/damers deltakelse på KK-forum.

1. Selv om det er få av oss som skriver her, er det flere som leser; det ser
man jo. Så lenge KK-forum ligger på internett, vil det være umulig å vite
den nøyaktige kjønnsfordelingen blant leserne, men jeg tør tro at det er en
del kvinnelige lesere også. Dermed er det feil å si at forumet _bare_ brukes
av menn.

2. Det er færre kvinner som skriver innlegg på KK-forum, enn menn som gjør
det. Dette skyldes - tror jeg, og jeg tror endatil at jeg har sagt det før
her - at KK-forum speiler en del av den strukturelle kvinneundertrykkingen i
samfunnet. Dvs. at kvinner tar ordet sjeldnere i blandede forsamlinger enn
menn gjør, også i andre diskusjonsfora; at kvinner oftere er utsatt for
hersketeknikker enn menn er (skjønt her er det vel likelig fordelt :-)) - og
alt det der. Det er ingen grunn til å forvente at mediet e-post / internett
skulle oppheve disse fenomenene.

3. En annen grunn til at kvinner deltar mindre her, tror jeg er at mange
kvinnelige debattanter bare deltar i diskusjonen om hvorfor det er så få
kvinner her. Og min personlige oppfatning om _det_, er at det er en praksis
som bare gjør ting verre. Hvis kvinner vil at kvinner skal delta, vel, så må
disse kvinnene faktisk _delta_. Ikke bare stille seg i en "offer-posisjon"
og si at det er synd at de ikke deltar. _Får_ man ikke ordet, så må man _ta_
det. Å holde seg unna et område, betyr at man ikke har innflytelse på det.

Nå gjør jeg jo sjøl det siste, akkurat i dette innlegget, men skitt au - jeg
skriver om så mye her når jeg har tid :-)

beste hilsen
Sonja Tinnesand