En kvinnelig Dan Quayle

Solveig Mikkelsen (smikk@hotmail.com)
Fri, 05 Mar 1999 11:36:24 PST

I dagens utgave av Dag og Tid kan vi lese et utklipp hentet fra USA
Today. Det handler om sangeren Mariah Carey, som åpenbart er en
velmenende og samfunnsengasjert sanger:

"Eg er utrøysteleg for tida, eg var ein nær ven av Jordan, han var
truleg den største basketballspelaren som dette landet har fostra. Me
vil aldri sjå hans like". Då journalisten fortalde henne at det var Kong
Hussein av Jordan og ikkje Michael Jordan som var daud, blei ei forvirra
Mariah ført vekk av tryggingsfolka. Pressekontoret sende sidan ut ei
melding om at songaren hadde vore under "enormt press" og at ho bad om
orsaking for å ha vore noko fråværande. Ho la til at tankane hennar
gjekk til Irak i denne "forferdelege tida".

Ytterligere kommentarer overflødig, er det ikke det det heter? ;-)

Solveig Mikkelsen

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com