Avslutning av ungdomsdebatten?!

Mette Borgen (tfborgen@online.no)
Fri, 5 Mar 1999 21:11:27 +0100

Kamerater og andre!

Dette er et forsøk på en en siste oppklaring og avslutning av debatten om
oss unge kvinnelige deltakere på KK-forum, som tydeligvis provoserer sånn
at vi er verdt masse oppmerksomhet ;) Forøvrig kan jeg opplyse listens
deltakere at jeg verken er med i RV eller har vært på bøllekurs.

Jeg er klar over at ordvalget mitt ikke var spesielt bra og innlegget var
faktisk et utbrudd av frustrasjon. Jeg beklager det dypt hvis noen føler
seg støtt over bruken av ordet "gubber", og har ingen unnskyldning for min
hensynsløshet overfor listens deltakere.

Selvsagt skal vi diskutere økonomisk politikk, historie, demokrati,
sosialisme, kvinnekamp, teologi, ideologi og alt det der. Noe av det jeg
liker best her i verden er å diskutere konstruktivt alle disse tingene. Har
jeg framstått som destruktiv både forstår og beklager jeg dette.

Det er kjempeviktig å diskutere ideologi, historie og økonomisk politikk
osv. Og vi er faktisk engasjerte... Diskusjonene på KK-forum er det flere
enn meg som mener er høytsvevende. Men selvsagt er det masse interessant og
mye å lære her også.

La det være plass til alle. Sammen har vi en kamp å vinne...

Mette