Og se

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Fri, 5 Mar 1999 13:41:06 +-100

Carl I. Hagen er i ferd med å ødelegge det norske språket fordi han i sitt jåleri sier "og" der han skal si "å".

Uansett hva man måtte mene eller ikke mene på KK-forum: Det heter ikke "og se lyset".

Ellers?

Ett års kampanjekjør er snart over. Jeg håper det kan bli mulig å bruke KK-forum til å diskutere det praktiske og organisatoriske arbeidet for fortsatt abonnent-verving og -sikring.

Jon M