RE: Og se

Gabriel Kielland (Gabriel.Kielland@eea.eu.int)
Fri, 5 Mar 1999 13:56:47 +0100

Kanskje du skulle lese din egen avis bedre? Det er ikke mange ukene siden at
språkteigen analyserte og/å, å konkluderte med at å var et fremmedelement.
Forresten synes jeg Språkteigen er en av de bedre spaltene for tida. Takk
for det!

> ----------
> From:
> jon.michelet@klassekampen.no[SMTP:jon.michelet@klassekampen.no]
> Sent: 5. mars 1999 14:41
> To: 'klassekampen-forum@aksess.no'
> Subject: Og se
>
> Carl I. Hagen er i ferd med å ødelegge det norske språket fordi han i sitt
> jåleri sier "og" der han skal si "å".
>
> Uansett hva man måtte mene eller ikke mene på KK-forum: Det heter ikke "og
> se lyset".
>
> Ellers?
>
> Ett års kampanjekjør er snart over. Jeg håper det kan bli mulig å bruke
> KK-forum til å diskutere det praktiske og organisatoriske arbeidet for
> fortsatt abonnent-verving og -sikring.
>
> Jon M
>