Re: AKP, Klassekampen, MLMTT, Karsten og Olav

Paul Bernhard Hegge (p.b.hegge@hfstud.uio.no)
Fri, 05 Mar 1999 13:27:00 +0100

Jeg ønsker å knytte noen kommentarer til det nedenstående, jeg håper ikke
dette blir tatt svært personlig, eller som sjikane. Jeg har ingen som helst
tilknytning til AKP - og har aldri vært medlem der. Jeg er bare en vanlig
klassekjemper og en god gammeldags anti-imperialist. Men... er det ikke nå
på tide å la ungdommen få slippe litt mer til (sammen med kvinnene) på
KK-forum?? Det vil virke normaliserende (Tron A.: Bør KK-forum ansette en
internett-psykiater f eks i 1/4 stilling -
det nærmer seg 1.Mai osv.osv...?). Jeg er notorisk tilhenger av
ytringsfrihet som prinsipp. Men jeg er også tilhenger av å fremme denne
ytringsfriheten for andre. Nå driver forvokste gjøkunger og nesten
kaldkvæler de små pip-pippiene. Det er ikke snilt, dessuten er det uhøflig.
Noen må stoppe opp av og til, ta seg en pust i bakken, og si:
hva kan oppegående folk gjøre for å øke abb.tallet på KK NÅ ?
Lage skikkelige dyptgående ordentlige lange og rundige prosjektbeskrivelser
med rundetider og tidsrammer (realistiske!), altså praktiske
teser....Eksempel: Hvor/når/hvem kan lage KK-salgsgeriljalag ? Hvilke
venner og fiender har du som ennå ikke abb. på KK? Jeg tror at sterk
organisering med ungdommen som fortropp, men en og annen lettmatros,
admiral, feminist (tidligere) eller 1.Baker fra Kneippbrødfabrikken må
gjerne gå foran de første, bare folk nå kan begynne å se på seg selv, mener
jeg, ikke bare som brobyggere men også som BÅTBYGGERE...!

paul

At 09:41 03.03.99 +0100, Karsten Vedel Johansen wrote:
>At 02:32 03.03.99 +0100, Rasmussen wrote:
>
>>Som før nævnt er jeg fra Danmark.
>>Det vil jeg nævne igen, da Karsten kritiserer sin landsmand Olav for at
>>være selvglad og selvtilstrækkelig.
>
>Hva jeg skrev var:
>
>Hvem er "folk"? Det finnes antakelig bare få land, hvor det fremdeles finnes
>(relativt) fler glødende antikommunister enn i Norge. Det er uforståelig ut
>i fra, at det neppe heller finnes noen befolkning som vet mindre om hva
>"kommunisme" er i alle sine avskygninger fra brutal stalinisme til
>reformistisk sosialisme og idealistisk anarkisme. Det er forståelig ut i
>fra, at det finnes få befolkninger, hvor man tror bedre om sin egen
>kunnskap. I Norge trenger man ofte ikke å ha lest noe for å "vite" det som
>er verdt å vite om det. Man trenger bare å ha hørt autoritetenes
>mening/fordom eller lest en avisnotis. Dette forhold forklarer også
>ml-bevegelsens store utbredelse her. Det er typisk norsk, at det ikke finnes
>een eneste norsk sammenlignende studie av ml-bevegelsen i Norge og
>ml-bevegelsen i andre land, eller for så vidt i det hele tatt av det
>politiske liv i Norge og i andre land. Når man leser Dag Solstad får man
>inntrykk av, at ml-bevegelsen var et særnorsk fenomen. Flertallet av
>nåtidens toneangivende nordmenn har en grenseløs tro på egen originalitet,
>de kan reise verden rundt uten å oppdage annet enn seg selv. Jeg hørte en
>gang på radio en "forsker" fra Bergen konkludere en undersøkelse av norsk
>helsevesen med det lite overraskende, at det var "verdens beste". Hvilke
>andre helsevesener hadde hun sammenlignet med? Ingen.
>
>(sitat slutt). Intet av dette er rettet mot Olav Randen. Hvis noen oppfatter
>det slik må jeg beklage å ha uttrykt meg uklart eller uheldig. Jeg har
>tvertimot med glede bemerket at Olav orienterer seg internasjonalt når det
>gjelder miljøpolitikk mm.
>
>Peter W. Zapffe skrev engang at det (NATO-)norske folkets mål med sin
eksistens
>var "ikke å bli tatt av russerne". Angsten for atomsvineri osv. fra den
heden-
>gangne stalinismens "paradis" og nåtidens gangstervelde er fullt
forståelig. Men
>russerskrekken og -forakten har også sterkt irrasjonelle trekk i et land som
>aldri er blitt angrepet fra øst. Denne angsten har lagt landet åpent for helt
>andre manipulatorer.
>
>Det jeg skriver retter seg mot deler av Olavs og mine samtidige her i Norge
>(kunne vært Danmark, velferdssjåvinismen er minst like sterk der), fordi jeg
>mener Olav og mange andre på venstresida har en tendens til å romantisere
>"folket" og foredle "det"s hensikter ut i det absurde. Ml-bevegelsen er
>kjent for sin teorifientlighet. Hvorfor kjøper folk i Norge VG og i Danmark
>Ekstra Bladet, i Tyskland Bild-Zeitung osv.? Fordi "det gjør alle de andre"
>og man er redd for å skille seg ut. Folk følger med strømmen. Ifølge
>øyenvitneskildringer tok det bare kort tid før mange folk i Berlins
>arbeiderkvarterer i 1933 hadde byttet ut røde faner med svastika-flagg i
>vinduene. En del svingte fort, andre (store mindretall) stemte fortsatt SPD
>og KPD trass i terrortrusler. Folk legger seg selv inn til antihumanistisk
>og krigshissende hjernevask hver kveld foran den elektroniske peis. Det er
>ikke bare deres egen skyld selvfølgelig, men uskyldige er ingen. Alle har
>frihet og mulighet til å tenke selv. Det er ikke "pent" å nevne grumset
>blant folkeromantikere. Men den eneste grunn til at vi ikke i dag har etnisk
>rensing osv. i Skandinavia er den høye levestandarden. Det vet enhver som
>har stått i en kø i IKEA. Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 1940-42
>for å finne befolkninger i Norge og Danmark hvis flertall gladelig sluttet
>opp om okkupantene. Det finnes intet romantisk "folk", det finnes bare bedre
>og dårligere enkeltmennesker med bedre og dårligere øyeblikk. Det er det
>viktig å være klar over, hvis man skal skrive en avis.
>
>Den svenske arbeiderforfatteren Ivar Lo-Johansson uttrykte det presis en
>gang. Han skrev at han hadde gått ut for å finne det sagnomspundne nye
>"sosialistiske" mennesket på gater og torg. "Men vad fann jag? Överallt bara
>den gamla vanliga människan". Folk med et elementært kjennskap til genetikk
>kan forklare hvorfor: Tillærte egenskaper nedarves ikke. Og kulturen er
>(eller rettere var) tillært. TV osv. er i ferd med å endre på det, slik at
>bare arven = tabula rasa eller "det polymorft perverse" blir igjen.
>
>>Karsten din tone er ikke god! Og ikke det mindste opbyggelig.
>
>Nei, netopp. Men så ønsker jeg heller ikke noen søndagsskole. Det overlater
>jeg til MLMTT-"tenkerne" og andre med uerkjente religiøse behov.
>
>Vh. Karsten Johansen
>
>
>