Re: Bensinprisar (var: en tysk nyhet om Norge)

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Mon, 22 Feb 1999 22:12:23 +0100 (MET)

At 08:40 22.02.99 +0100, Lars Staurset wrote:

>Tysken min er ikkje noko særleg, men eg oppfattar hovudinnhaldet i
>artikkelen slik: Flybensin kostar i Noreg ca. 1 krone pr. liter. Den
>norske amatørregjeringa har prøvd å leggje på ei 20-øres CO2-avgift, møtt
>sterk motstand internasjonalt, og endar opp med at avgifta berre skal
>gjelde på innanlandske flyruter.
>
>Saka har nok vore omtala i norske aviser før, men eg har ikkje fått med meg
>at prisen på flybensin er så låg. Samanlikna med at bilbensin p.g.a.
>statlege avgifter kostar 8-9 kroner literen, står dette fram som grov
>subsidiering av flyreiser. Er det ikkje slikt ESA (konkurransetilsynet i
>EØS) bruker å slå ned på?

Hvis man vil vite hvorfor flyreiser subsidieres så sterkt kan man spørre seg
hvem som flyr mest.

Hva som er enda viktigere i dette er: midt i all monden tale om den såkalte
"globaliseringen" hører jeg ingen som snakker om at hele dette fenomen
hviler på at samfunnet i dag overhodet ikke betaler de reelle omkostningene
ved transport med fossile energikilder, men tvertimot subsidierer slik
transport kolossalt. Disse omkostningene skyves med den ytterste
lettsindighet over på fremtidige generasjoner. Fortsetter vi som i dag, vil
hele globaliseringsfantomet en dag rase sammen som et korthus, nemlig den
dagen de fossile energitilgangene begynner å tømmes og/eller virkningene av
forurensingen av atmosfæren for alvor merkes. Den dagen kan være nærmere enn
vi tror.

Det globaliserte fatamorgana som dyrkes av den postmoderne fanatikeren og
naturhateren Erling Fossen og likesinnede er ikke bæredyktig. Det hviler på
uttak av planteproduksjon fra fortida i en takt som overhodet ikke svarer
til hverken den takt hvormed slike ressurser skapes i naturen eller den takt
med hvilken alternativ energiforsyning utvikles.

Vh. Karsten Johansen