Re: Postmodernisme

oyvind.eide@ub.uio.no
Tue, 23 Feb 1999 08:17:36 +0100

On Wed, Feb 17, 1999 at 12:33:18AM +0100, Mathias Bismo wrote:
> Sigurd Lydersen ber meg forklare hva jeg har mot postmodernismen. Det
> skal jeg gjøre kort:
>
> Når postmodernismen gjør alle teorier like gyldige, da gjør den samtidig
> teorier som sådan likegyldig. Og når alle teorier er like gyldige, når
> virkeligheten er blitt lingvistikk, da blir hele virkeligheten
> subjektiv. Og en verden der det ikke finnes objektive fakta, blir
> fordømt vanskelig å forandre.

Og dette mener du er dekkende for tenkningen til f.eks. Derrida?

Øyvind Eide