Re: SV: NY TID

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Fri, 19 Feb 1999 22:19:25 +0100

Årsaken til at jeg reagerte på Trond Andresens prosjekt, er først og
fremst en alt for positiv analyse av SV.

De aller fleste er enige om at KK skal være en aktivistenes avis, mot
stat og kapital. Og i henhold til dette, passer store deler av SV inn.
Men langt fra alle. Jeg har truffet på flere SV/SU-medlemmer som
abonnerer på KK, men ikke Ny Tid, fordi det er KK som er den virkelig
radikale avisen.

Nå har jeg rett nok ikke lest Ny Tid på en stund. Men da jeg sist leste
den, så var den nesegrus i forhold til SV-ledelsens prioriteringer. Og
hva er disse? "Det er greit å bombe Jugoslavia, så fremt det står FN på
bombene." "Vi får håpe de østeuropeiske landene blir med i EU." "Og da
får vi revurdere vårt syn." "Vi vil ha en "venstre-regjering" sammen med
AP." Denne typen synspunkter tjener på ingen måte folks kamp.

Noen håper kanskje at KK kan snu Ny Tid. Ja, tro om det... Et argument
for en fusjon, er jo nettopp å opprettholde Ny Tid. Dermed kan man ikke
forvente annet enn at Ny Tid vil kreve innrømmelser. Ellers er det jo
ikke behov for fusjonen.

En sammenslåing av KK og Ny Tid, hvor utopisk tanken enn er, vil bety en
svekkelse av KKs profil. Et slikt prosjekt kan umulig stå på KKs
nåværende formålsparagraf. Og dermed er det faktisk ikke interessant. KK
har kostet alt for mange nok blod, svette og tårer til at det skal bli
en tumleplass for folk av typen Erik Solheim, Kristin Halvorsen og Paul
Chaffey.

---
Mathias