Svar til KVJ

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Fri, 19 Feb 1999 22:11:43 +0100

KVJ skrev:
>
> Glimrende argumentasjon. Det mangler kanskje bare at Bismo opplyser en
> anelse om, hva Pannekoek mener i virkeligheten. Men det passer neppe inn
> en plakatmarksing av denne type. Der er det nok med merkelapper. Bismo
> har lest Pannekoek, ikke nysgjerrig for å forstå, men forutinntatt for å > få bekreftet at P. er "positivist" osv. Men hvori hans "positivisme"
> skulle bestå, hvorledes han skulle ligge på linje med Auguste Comtes og > andres reproduserende og ukritiske vitenskapssyn, det skulle jeg likt å > høre argumentasjonen for.
>
Det er flere år siden jeg leste boken. Men jeg husker at etter at jeg
leste den, fikk det forholdsvis positive bildet av Pannekoek jeg hadde
fått gjennom Pax-boka "Parti, råd, revolusjon" en smell. La meg
gjenoppfriske det, så vil jeg nok klare å huske det konkrete igjen.

Videre skriver han:
>
> Nå er det kanskje en anelse forskjell mellom kvaliteten i innsikten i
> Pythagoras' setning og så Maos "du må ikke prate tull". Det første er en
> matematisk nyvinning for sin tid, det andre en innbildsk landfader og
> "kommunistisk" keisers hovne forsøk på å bevise egen genialitet ved å
> slå inn dører som har vært vidåpne for alle mennesker i titusener av år. > Bare å nevne Pythagoras' matematikk i samme setning som den hensynsløse > despoten Maos platte "sentenser" avslører en fullstendig mangel på
> historisk fingerspissfornemmelse og en idiotisk tro på autoriteter. Hvis > Mao har sagt at to og to er fire, hva viser det? Den som finner det
> nødvendig å skrive at som Mao har sagt, er to og to virkelig fire, har
> et problem. Selvfølgeligheter kan vi finne hos hvem som helst, hvorfor
> da sitere Mao og ikke Ola Dunk? Er det virkelig nødvendig å underbygge
> et utsagn om, at man ikke må si noe sludder med "autoriteten" til en
> gammal diktator? Eller er det ikke snarere for å avstive denne vaklende > autoriteten at man siterer? - Tenk dere, han sa virkelig noe som var
> sant. Og så får man signalisert at man er på "den rette linja".
>
Essensen i dette er altså følgende: Poenget med et sitat er ikke hva det
sier, men hvem som har sagt det! Jommen sa jeg smør! Om for eksempel
Georg Johannessen (som tydeligvis er en av de riktige personene for KVJ)
hadde sagt at "du må ikke prate tull", så ville det vært riktig, men så
lenge *despoten* (med vektt på *despoten*, som vitterlig har lite å
gjøre med filosofien) Mao Tsetung har sagt det, da er det etterplapring,
heltedyrking, kineseri og jeg vet ikke hva. Min hensikt med å sitere
Mao, er fordi han har rett i det spesifike tilfellet. Av samme grunn vil
jeg ikke sitere Mao på at "Stalin var 70% bra og 30% dårlig", fordi det
er feil. Men, huff, her siterte jeg igjen, og det er vel også galt. Kan
du, KVJ, gi meg en liste over hvem som kan siteres og hvem som ikke kan
siteres?
>
> Bismos forsøk på å bevise at Preobrazhenskij og Bukharin mener noe helt
> annet enn det de vitterlig skriver i den av Bismo siterte setningen er
> virkelig interessant. Spørsmålet er nå bare hvorfor i allverden Bismo så
> selv siterte netopp denne setningen?
>
Jeg vil oppfordre KVJ og andre til å lese hva jeg faktisk skriver, og
ikke komme med halvkvedede viser. Jeg siterte Bukharin Preobrazhensky:
"Essensen i Marx' teorier er å lage programmer, ikke ut fra en indre
bevissthet, men ut fra det virkelige livet." Dette sitatet sier absolutt
ingenting om at virkeligheten skal leses direkte ut av livet. Det har
jeg heller aldri hevdet. Det jeg derimot mener, er at man å ta
utgangspunkt i virkeligheten. For igjen å sitere B/P: "Om vinteren må vi
ha på oss tykke frakker. I sommervarmen har bare en tåpe person på seg
tykk frakk." Det handler om å ta utgangspunkt i de faktiske forholdene -
kort sagt å undersøke og ikke snakke tull. Denne passasjen trakk jeg
forøvrig frem mot Sigurd Lydersen og hans halvhjertede postmodernisme.
Jeg trakk den frem fordi et program angår et partis handlinger, og at
derfor partiets handlinger må ta utgangspunkt i virkeligheten, og ikke
mase opp om "arbeiderråd" i en situasjon der den materielle basisen for
dem ikke lenger eksisterer, eller "dobbeltmakt" selv om det som jo
vitterlig er målet er arbeidermakt.

---
Mathias