Abonnementstall

Jon Michelet (jon.michelet@klassekampen.no)
Wed, 17 Feb 1999 22:01:17 +-100

ABONNEMENTSTALL

På kampanjesida i vår utmerkede papirutgave (som jeg går ut fra at alle på forum holder som bare faen?!) publiserte vi onsdag 17. februar tall som viser utviklinga (positiv!) for abonnementer i de seks første ukene av -99.

Når vi har vært tilbakeholdende med dette, har det vært av flere grunner som tidligere har vært debattert her på KK-forum. Viktigst var det at vi fikk en avklaring med NAL som publiserer de offentlige opplagstallene. Vi ville ikke risikere trøbbel i forhold til pressestøtten, på den måten at vi pådro oss beskyldninger om å gi ut tall som ikke burde gis ut.

Daglig leder Marga og jeg tok beslutninga om å publisere tallene. Dette er noe vi etter alt å dømme kommer til å fortsette å gjøre regelmessig, - naturligvis uansett åssen det går med abonnement. Jeg har tenkt å lage en KK-side/spalte en gang i måneden for slik publisering, i selve avisa, ikke her på forum.

Noen som har forslag om hyppgihet og innhold?

Elektronisk utgave

I Internett-utgaven vår finnes det informasjon om den nye elektroniske utgaven som det går an å abonnere på. Må da være noe for dere cyber-surfere?!

Jubileumsfest

Er godt kunngjort i avisa. Lørdag den 20. februar om kvelden i Betong,
Chateau Neuf, Oslo.

Velkommen!

Admiral Med Oppoverpekende Opplagsspiral

PS Ny Tid varsler i et skriv til SV-medlemmer at avisa går inn i løpet av høsten hvis den ikke får flere abonnenter. Grunnen er kutt i pressestøtten og KUTT I STØTTEN fra SV. Ny Tid drar i gang vervekampanje for å skaffe 1000 nye abonnenter. Det blir en meget tøff oppgave. DS

PSS Arbeiderpartiets ledelse har uten forutgående varsel til redaktøren og hans stab på fem lagt ned partiets ukeavis Aktuelt Perspektiv. Avisa hadde et opplag på 17.000 i 1997. Så ble abonnementsarbeidet innstilt og opplaget falt til 9000 i 1998. DSS

Dette var siste nytt om åssen enkelte partier håndterer aviser som de eier.
Tidene i mediebransjen er plutselig blitt knallharde, kjære venner.