Re: Fortsatt ørkenvandring _

Janne CH Bromseth (jannebro@stud.ntnu.no)
Wed, 17 Feb 1999 19:15:19 +0200

Jeg spurte Trond Andresen om hvilken debatt han refererte til konkret da
han karakteriserte vesntresida/RV:

>>Jeg ble fryktelig nysgjerrig på hvilken debatt dette referer til? (er det
>>noe som har gått her på KK-forum , i RV, og i tilfelle hvilket
>>RV-arrangement det er snakk om? Det er veldig vanskelig å forholde seg til
>>denne typen referanse hvis det var ment som innlegg til debatt!
>>

og Eivind Hovig svarte:
>
>Var ikke du tilstede på RVs landsmøte, da? Jeg var i hvert fall der. Og der
>kom det vedtaksforslag og ble debattert i hvert fall både om verneplikt for
>kvinner, og Hågensens posisjon (om enn ikke med den store enstusiasmen).
>Jeg syns ikke det burde være vanskelig å forstå at det er denne debatten
>Andresen refererer til. Og jeg syns det er helt greit til og med dersom han
>konstruerer en debatt, så lenge han argumenterer for å debattere saker han
>oppfatter som mer grunnleggende. Så er det jo opp til enhver å delta. Jeg
>syns i hvert fall at Andresen hadde et poeng her.
>
>Hilsen
>Eivind Hovig

Poenget mitt var egentlig at det er vanskelig å ta stilling om hva den
eller den debatten er prega av, når det ikke refereres hvilken anledning
det er snakk om.
Jeg var på RVs landsmøte - og jeg går ut i fra at det ikke var dette Trond
Andresen refererte til da han selv (så vidt jeg vet) ikke var tilstede
der. I motsetning til Hovig, synes jeg ikke at debatten vi hadde i
tilknytning til prinspipp og arbeidsprogrammet bar så veldig preg av de
debattene Trond mener våre miljø er prega av. Noen forlslag var av den
sorten, samt noen innlegg - men mitt hovedinntrykk er at det ble en nokså
mangfoldig og tildels springende debatt med mange ulike tema og
perspektiver - noe som hovdesakelig skyldes at man tar denne debatten i én
stor bolk framfor å dele opp mer. Dessuten tror jeg at det er flere som var
litt avventende i forhold til at prinsipp-programmet nå skal nyskrives i
forhold til å utarbeide store nye forslag i år.
Når det er sagt, er jeg selvfølgelig enig i at det er et problem at man
henger seg opp i ting som i det store bildet er "uviktig" - noe som gjelder
kanskje spesielt på elektroniske fora som KK-forum og Tendensen. I
Trondheim RV for eksempel, synes jeg faktisk vi har et godt diskusjonsklima
og nå i etterkant av landsmøtet er folk veldig ivrige etter å komme i gang
med prinsipp-programdebatt. Dette er forutsetninger for å fortsette en
prosess hvor spennende sosialismevisjondebatter får blomstre - og hvor
debatter om "minste felles uenighet" ikke blir dominerende. Men jeg tror at
også må være plass for de "små tinga" - og ikke minst tema som har med mer
sosiale aspekt ved en sosialismevisjon. I forhold til sistnevnte har RV
noen utfordringer i debattene framover.

Hilsen Janne Bromseth

Janne CH Bromseth

Senter for Kvinneforskning * St. Olavs gt. 5
NTNU, 7055 Dragvoll * 7012 Trondheim
Tlf.: 73 598897 * Tlf.: 73 533354