höga_löner_-_till_Anders_Ekeland

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Wed, 17 Feb 1999 17:25:38 +0100

Öka arbetslösheten bland de välutbildade?

Anders Ekeland, som vill öka utbudet av välutbildade och på så sätt sänka
deras löner, ( i tre artiklar de senaste lördagarna i KK) glömmer han bland annat att ta upp att facket, åtminstone i
Skandinavien har en stor betydelse för lönenivån,
därför återkommer jag här med ett nytt citat från Paul Sweezy,
från Monthly Review aprilnr. 1972:

"Let us pause here to review very briefly Marx´s theory of
the accumulation process. Capitalists hire workers at wages
which are equal to the value of labor power. The value of
labor power in turn is determined, not as in the case of
classical economics by a physical subsistence minimum, but by a
historically conditioned conventional standard of living. I think
the implication is that the extent to which this conventional
minimum exceeds basic subsistence is determined in the final
analysis by the cumulative effect of past class struggles. But us
of any given period, this is a datum. Considering the important
role it plays in the whole theory, this question of the determination
of the value of labor power receives remarkably little
attention from either Marx or his followers."

I ett samhälle som dagens, som lever på att skapa olika motsättningar
mellan olika befolkningsgrupper, föreslår alltså Anders Ekeland, att
man ska rikta in kampen mot de med hög lön!

Är det dessa som är huvudproblemet? Var går huvudmotsättningen
egentligen?

Med hälsningar:
Paul Brosche
paulkil@swipnet.se
Kil 17 feb 1999