Bismo_og_KVJ_vrøvler_

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 16 Feb 1999 17:26:38 +0100

Hei igjen.

Bismo sier i en bisetning at KVJ endog er mer usaklig enn meg, og KVJ
sender min private melding til ham ut på forumet og advarer folk mot å
diskutere mot meg, fordi jeg bare har en fiks ide.

Saken er at jeg forsøker å informere dere om noen helt åpenbare
sammenhenger som systematisk legges skjul på i norsk offentlighet, og som
kan legges skjul på p.g.a. manglende kjennskap til marxistisk filosofi. Det
er bare å gå tilbake på mine innlegg så ser man hva jeg har gitt utrykk
for, kjensgjerninger, kjensgjerninger og atter kjensgjerninger. Bismos svar
er at postmodernime er noe stort tull, og punktum finale. Mitt spørsmål
henger igjen, hva slags problem har Bimso med at postmodernisme henger
sammen med den sovjetiske marxismen? Er det dette spørmsålet som er
usaklig? Da er du dogmatisk Bismo, la det være klart.

Som om jeg var luft svarer KVJ med et enormt langt innlegg hvor han bl.a.
klager på at alt han skriver på KK-forum kan bli lest av alle. Like våsete
som om en kronikkør i Dagbladet skulle klage på at alle kan kjøpe
Dagbladet. På dette utrolig løse grunnlaget bables det ivei. Ikke noe
problem det å produsere side opp og side ned med prat. Men hva med premissene?

Så jeg gjentar:
Cut the crap og studer, studer og studer enda mer, forsofne venstreside.
Det er det de har gjort i Moskva i etterkrigstida, mens vi har vært mer
opptatt av å overvåke hverandre og dyrke ymse sovjethatere.

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen