KK_elektronisk_utgave_-_søkbar=3F

Gunnar Rutle (grutle@mr.telia.no)
Tue, 16 Feb 1999 19:06:43 +0100

Tror dette spørsmålet kan ha almenn interesse, og kanskje noen der ute kan
svare:

Jeg har hatt nytte av CDene med halvårganger av KK. spesielt fordi du kan
søke i fritekst på en halv årgang av gangen.(Nå er det av en eller annen
grunn slutt på dem - hvorfor?)

Nå lurer jeg på om man kan søke på samme måte i den elektroniske utgaven -
eller blir man da begrenset til å søke i ett og ett nr.? Hvis det siste er
tilfelle reduserer det nytten dramatisk.

Og hvis søkemulighetene begrenses slik - kan noe evt løse problemet??

hilsen

Gunnar Rutle
Ystenesgt 11
6003 Ålesund

tlf 70 12 64 80 (hjem)
915 71 937 (mob)
70 13 78 66 (jobb)
grutle@mr.telia.no
<http://home.telia.no/grutle>