Klassekampen

Kai Braathen (kaibraat@online.no)
Mon, 01 Feb 1999 22:17:47 +0100

Klassekampen og diskusjonen på forumet.

Jeg prøver å følge med på diskusjonen som er på forumet. Det er ikke lett.
Muligens er det meg det er noe galt med.
Slik jeg har oppfatta det, foregår det minst fire debatter.
Den ene er hvorvidt Klassekampen er verdt å redde.
Den neste er hvorvidt innholdet i avisa kan/bør bli bedre før man redder
den.
Dessuten skimter jeg minst to temaer til.
Det første er hvorvidt AKP bør selge seg ned til 30%.
Dernest hvorvidt AKP bør si seg sjøl nedlagt.

Jeg opplever at det er en frykt hos enkelte som tror at AKP skal bli et
stort og ledende parti om Klassekampen overlever eller blir bedre. Støtter
man Klassekampen så støtter man indirekte AKP.
Det tror jeg er feil!

AKP vil aldri bli noe stort og ledende parti. Det kommer delvis av folks
hukommelse og delvis av de siste dagers hellige som aldri vil komme lenger
enn til det nivået de befinner seg nå. De utfører sine rituelle greier som
ikke har så forferdelig mye med andre folks liv å gjøre.

Nei, støtt KK uten å være redd for AKP!

Med hilsen
Kai Braathen